• Odpust 3.B
     • Odpust 3.B

     • V stredu sme oslávili triedny odpust, nakoľko našou patrónkou je sv. Agnesa Rímska. Začali  sme svätou omšou a potom sme stravili pekné chvíle spolu v triede, kde sme sa hrali. odpust

    • beseda - čistota
     • beseda - čistota

     • Don Jožko Luscoň prichádza pravidelne do našej školy , aaby sa s nami podelil o svoje myšlienky. V tomto roku sa snažíme vysvetľovať sedem hlavných hriechov a sedem čnosti. Témou prednášky bol hriech smilstvo a čnosť čistota. Veľmi zaujímavým spôsobom vysvetlil žiakom hodnotu čistoty a zároveň upozornil na riziká. Veľkým rizikom pre mladých  je sledovanie porna, ktoré sa nám ponúka všade. Vysvetlil, že práve to dokáže úplne zničiť čistotu srdca a nevinnosť. Ak si mladý človek zničí čistotu srdca už pre neho nebude mať nič hodnotu.  beseda - čistota 

    • Šikanovanie - čo s ním?
     • Šikanovanie - čo s ním?

     • Študentky Strednej odbornej školy v Námestove vytvorili v škole projekt na šikanu a kyberšikanu . Interaktívny workshop TREBA SWA OZVAŤ! vysvetľuje žiakom pomocou aktivít, scénok a príbehov ako bojovať proti šikane, ako sa brániť a čo robiť v prípade ak som šikanovaný.  šikana
    • Koncoročné poďakovanie
     • Koncoročné poďakovanie

     • Posledný školský deň roka 2019 sme zakončili ďakovnou adoráciou za všetky dobrodenia, ktorými nás Pán Boh požehnal. Kostolom sa  rozliehali slová vďaky, chvály ale aj prosieb a odprosenia.

      Požehnané sviatky a hojnosť milosti prajeme všetkým. Nech sa malý Ježiš narodí v našich srdciach.  adorácia

    • Čítanie v knižnici
     • Čítanie v knižnici

     • Dievčatá zo 7.A si pre našich žiakov pripravili dramatizované čítanie rozprávky o Smelom Zajkovi. Ich snahu malí poslucháči odmenili veľkým potleskom. Ten dievčatá povzbudil natoľko, že už teraz pripravujú ďalšiu rozprávku Ako sa dostal Zajko do služby. čítanie v knižnici

    • Duchovná obnova
     • Duchovná obnova

     • Dnešný deň bol špeciálny pre našich siedmakov, ktorí strávili deň u saleziánov Don Bosca v Námestove. Duchovná obnova s don Jozefom a bláznenie sa, robia dnešný deň naozaj výnimočným.  DO

    • Lakomstvo a štedrosť
     • Lakomstvo a štedrosť

     • Čím je naplnené tvoje srdce? Do srdca naplneného sebou, sa už nik a nič nezmestí. Určite si pamätáte príbeh o pavučinke, ktorá bola nádejou na cestu do neba. beseda

    • Bábkové divadlo
     • Bábkové divadlo

     • 5.december strávili naši tretiaci a štvrtáci v Bábkovom divadle v Žiline. Videli sme Najkrajšiu rozprávku o Červenej čiapočke a vianočnú Žilinu. Bolo nám super. divadlo

    • Sv. Mikuláš
     • Sv. Mikuláš

     • Dnešný sviatok patrí k najobľúbenejším sviatkom roka, kedy dobré deti dostávajú maškrty. Plní očakávania sa žiaci prvého stupňa stretli v telocvični, kde očakávali príchod sv. Mikuláša. Žiaci 9.ročníka si vyskúšali pečenie vianočných oplátok. sv. Mikuláš 

    • Beseda - 7 hlavných hriechov
     • Beseda - 7 hlavných hriechov

     • Opakom pýchy je pokora. Don Jozef počas besedy upriamil našu pozornosť na to, že Boh sa pyšným protiví. Uvedomilie sme si, že človek je ako šálka, ak je otočený hore dnom, nemôže sa naplniť a jeho srdce je tvrdé ako skala.Pýcha, pokora 

    • Krivá
     • Krivá

     • Aj tento rok sme navštívili rodisko sestry Zdenky Schelingovej - Krivú. Sestra Zdenka je pre nás vzorom v odvahe a trpezlivom znášaní bolesti.  Krivá 

    • Manželské duchovné obnovy pre rodičov
     • Manželské duchovné obnovy pre rodičov

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na Manželské duchovné obnovy pre rodičov, ktoré sa uskutočnia o 16:00 v v školskej  kaplnke Panny Márie ustavičnej pomoci. Duchovné obnovy vedie vdp. Ján Bystriansky v týchto termínoch:

      22. januára

      26. februára

      25. marca

      29. apríla

      a 27. májaDO