Navigácia

 • Požehnaný čas prázdnin

  Požehnaný čas prázdnin

  Dnešným dňom sme ukončili ďalší školský rok, za ktorý chceme vyjadriť vďaku Pánu Bohu. Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme požehnané prežitie letných prázdnin.

 • Vyhodnotenie ankety

  Vyhodnotenie ankety

  Vážení rodičia,

  na základe Vášho hlasovania (viď graf) sa zmena začiatku vyučovania na čas 7:30 neuskutoční.

  V prípade, že máte záujem o iný čas začiatku vyučovania, informujte nás prostredníctvom edupage - formou správy.

 • Rozlúčka s deviatakmi

  Rozlúčka s deviatakmi

  S koncom školského roka sa lúčime s našimi najstaršími žiakmi, ktorým prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na stredných školách.

 • Výlet do Oravskej Lesnej

  Výlet do Oravskej Lesnej

  S tretiakmi sme sa na konci roka rozhodli previesť sa na vláčiku a tak sme sa vybrali na Oravskú lesnú železničku. Zároveň sme sa dozvedeli viac o lese, jeho prínose pre človeka ale aj o tom čo ho ohrozuje a ako sa správať napr. pri lesnom požiari. výlet.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Relikvie sv. Košických mučeníkov

  Relikvie sv. Košických mučeníkov

  Sv. košickí mučeníci prichádzajú medzi nás ako priatelia, aby nás povzbudili vo viere v Krista, pre ktorého sa stali mučeníkmi. Títo patróni eRka putujú do jednotlivých farností, ktoré sú v Hnutí kresťanských spoločenstiev detí zapojené. Relikvie sú jedným z pokladov, ktoré nám Cirkev ponúka. Sú obohatením našej viery a sprevádzajú človeka cestou jeho života, pretože samotní svätci boli jednými z nás, žili tu na našej zemi, mali podobné alebo tie isté ťažkosti no prekonávali ich s pohľadom upretým na Krista, za čo si vyslúžili titul Božích priateľov.  My veriaci si môžeme z nich brať príklad a tiež v úcte k nim a cez nich si vyprosovať u Boha to, po čom každý z nás túži. Prostredníctvom svätca, cez jeho príhovor si vyprosiť u Boha potrebné milosti. Je dôležité si uvedomiť, že jedine Boh uzdravuje, jedine On dáva a vypočuje, no svätí sa prihovárajú za naše modlitby. Hoci dnes je možno úcta k relikviám svätcov trošku v úzadí, predsa aj dnes si môžeme cez týchto svätcov veľmi veľa vyprosiť. Svätci sú pre nás darom, ktorý nám Boh dáva, aby sme prostredníctvom nich boli ešte viac s Ním spojení. Relikvie.

 • Anketa - zmena začiatku vyučovania

  Anketa - zmena začiatku vyučovania

  Milí rodičia a žiaci, 

  na základe podnetu Rady školy CZŠ sv. apoštola Pavla Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu príp. nesúhlasu s posunutím začiatku vyučovania v nasledujúcom školskom roku na 7:30 v ankete do 30.júna 2021.

   

 • Triedny odpust

  Triedny odpust

  Takto sme slávili a hodovali v 3.A. Najsvätejšie srdce Ježišovo, oroduj za nás... Triedny odpust.

 • Vypátrame votrelcov!

  Vypátrame votrelcov!

   Žiaci 5.B sa zahrali v piatok 4.6.2021 na vedcov a spolu s budúcou pani učiteľkou Patríciou Rusnákovou a pani učiteľkou Marianou Kutliakovou boli na exkurzii po Sihelnom a hľadali invazívne druhy rastlín. Preskúmali Sihelné a našli a určili podľa aplikácie až 3 druhy týchto nebezpečných rastlín  priamo v dedine. Strávili pekné popoludnie zaujímavou aktivitou a na čerstvom  vzduchu. invazívne rastliny.

 • Ponuka na nový školský rok 2021/2022

  Ponuka na nový školský rok 2021/2022

  Súkromná základná umelecká škola v Bobrove ponúka pre žiakov možnosť prihlásiť sa na nasledujúce umelecké odbory vyučovanými v CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom:

  Hudobný odbor: - gitara - husle - organ - heligonka - klavír - spev

  Výtvarný odbor

  Tanečný odbor

  Literárno-dramatický odbor

  V prápade záujmu vyplňte prihlášku o štúdium eduresized_prihlaska.jpg (je k dispozícií aj v škole a žiak môže o prihlášku požiadať triedneho učiteľa).

  Prihlášku dovzdajte svojmu triednemu učtieľovi do utorka 8.júna 2021.

  Pozor!!! Dieťa nemôže navštevovať dve rôzne ZUŠ (napr. v Námestove a druhú Bobrove).

 • Deň detí v Námestove

  Deň detí v Námestove

  Naši ôsmaci sa rozhodli prežiť "svoj deň" tak trošku netradične.  Deň detí v Námestove.

 • Na internete v bezpečí

  Na internete v bezpečí

  Milí žiaci a rodičia, ponúkame vám možnosť zapojiť sa do online kurzu, ktorého cieľom je vzdelávať sa v oblasti bezpečného správania sa na internete. 

  Virtuálny chat     online kurz

 • MDD

  MDD

  Dnes sme prežili pekný sviatočný deň. Bianka nás prekvapila tortou. Vanesska nám priniesla mafiny, Silvia koláče. Potom nás čakala pizza a pomedzi tieto dobroty sme sa hrali. Ďakujeme rodičom, ktorí nám spestrili dnešný deň. 6.A MDD.

 • Testovanie 9takov

  Testovanie 9takov

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl

  Odôvodnenie:V nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2 sa s cieľom zníženia počtu osôb v priestoroch škôl rozširuje zrušenie externého testovania aj na externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

  rozhodnutie.pdf​​​​​​​

 • Sviatosť birmovania

  Sviatosť birmovania

  V nedeľu 30.mája naši žiaci pristúpia ku sviatosti birrmovania. Preto sa naši katechéti  rozhodli urobiť duchovnú aktivitu. Žiaci z nižších ročníkov si vylosovali jedného birmovanca a sprevádzajú ho svojou modlitbou na prijatie sviatosti birmovania a vyprosujú im plnosť darov Ducha Svätého. 

  Birmovanie je sviatosť, ktorá dovršuje krst a v ktorej dostávame dary Ducha Svätého. Kto sa v slobode rozhodne žiť ako Božie dieťa a kto požiada o Ducha Svätého prostredníctvom vkladania rúk a pomazania krizmou dostane silu svedčiť o Božej láske slovom i skutkom. Stáva sa tak plnohodnotným a zodpovedným členom Katolíckej cirkvi.

  Skôr ako tréner pošle hráča na futbalové ihrisku, položí mu ruku na rameno a udelí mu posledné pokyny. Podobne možno chápať aj birmovanie. Aj na našom pleci je položená ruka. Vstupujeme na ihrisko života.  Skrze Ducha Svätého poznávame, čo máme robiť. On nám vlieva svoju motiváciu až po končeky prstov. Jeho poslanie nám znie v ušiach. Vnímame jeho pomoc. Nechceme sklamať jeho dôveru a chceme viesť hru k víťazstvu pre neho. Stačí len chcieť a počúvať ho.

 • Šikovní deviataci v akcii

  Šikovní deviataci v akcii

  Náš pán školník so šikovnými deviatakmi urobili nové stoly na sedenie, ktoré slúžia na vyučovanie a oddychové hodiny.

 • Exteriérový fitness

  Exteriérový fitness

  V zdravom tele, zdravý duch – týmto heslom sa v poslednej dobe riadi čím ďalej, tým viac ľudí. Exteriérové fitness parky umožňujú precvičiť si všetky partie tela na čerstvom vzduchu a sú vhodné pre všetky vekové kategórie od starších detí až po seniorov. Aj v našej škole sme sa rozhodli, práve v čase pandémie, kedy nie je možné cvičiť v interiéri zriadiť takéto exteriérové  fitness. Už teraz sa tešíme zo záujmu našich žiakov, ktorí sa nevedia dočkať chvíľ „tréningu“. fitness.

 • Obraz Božieho milosrdenstva

  Obraz Božieho milosrdenstva

  Prvé sväté prijímanie je udalosť, ktorú prežívajú tretiaci veľmi intenzívne. V rámci prípravy na túto slávnosť putuje obraz Božieho milosrdenstva do rodín žiakov, aby si tak viac uvedomili prítomnosť Ježiša v ich životoch a tiež, že Božie milosrdenstvo je láska sú jedinou našou celoživotnou púťou, ktoré sú v živote veľmi dôležité a potrebné. 

 • Pexeso ako darček

  Pexeso ako darček

  Coop Jednota slávi 30 rokov. Pri príležitosti poslali všetkým žiakom darček v podobe pexesa, kde si žiaci môžu precvičovať pamäť. Coop.

 • Návšteva otca biskupa

  Návšteva otca biskupa

  Dnešný deň sme v našej škole privítali otca biskupa Mons. ThDr. ICLic. Jána Kuboša, PhD. a riaditeľa nášho Diecézneho škoslkého úradu PaedDr. Maroša Labuda. Otec biskup sa stretol so všetkými zamestnancami  školy, kde všetkých pozdravil a poprial všetko dobré. návšteva

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla
  Sihelné 214
  029 46 Sihelné
 • 0904 12 13 14

Fotogaléria