Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Triedny odpust

  Triedny odpust

  Takto sme slávili a hodovali v 3.A. Najsvätejšie srdce Ježišovo, oroduj za nás... Triedny odpust.

 • Vypátrame votrelcov!

  Vypátrame votrelcov!

   Žiaci 5.B sa zahrali v piatok 4.6.2021 na vedcov a spolu s budúcou pani učiteľkou Patríciou Rusnákovou a pani učiteľkou Marianou Kutliakovou boli na exkurzii po Sihelnom a hľadali invazívne druhy rastlín. Preskúmali Sihelné a našli a určili podľa aplikácie až 3 druhy týchto nebezpečných rastlín  priamo v dedine. Strávili pekné popoludnie zaujímavou aktivitou a na čerstvom  vzduchu. invazívne rastliny.

 • Ponuka na nový školský rok 2021/2022

  Ponuka na nový školský rok 2021/2022

  Súkromná základná umelecká škola v Bobrove ponúka pre žiakov možnosť prihlásiť sa na nasledujúce umelecké odbory vyučovanými v CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom:

  Hudobný odbor: - gitara - husle - organ - heligonka - klavír - spev

  Výtvarný odbor

  Tanečný odbor

  Literárno-dramatický odbor

  V prápade záujmu vyplňte prihlášku o štúdium eduresized_prihlaska.jpg (je k dispozícií aj v škole a žiak môže o prihlášku požiadať triedneho učiteľa).

  Prihlášku dovzdajte svojmu triednemu učtieľovi do utorka 8.júna 2021.

  Pozor!!! Dieťa nemôže navštevovať dve rôzne ZUŠ (napr. v Námestove a druhú Bobrove).

 • Deň detí v Námestove

  Deň detí v Námestove

  Naši ôsmaci sa rozhodli prežiť "svoj deň" tak trošku netradične.  Deň detí v Námestove.

 • Na internete v bezpečí

  Na internete v bezpečí

  Milí žiaci a rodičia, ponúkame vám možnosť zapojiť sa do online kurzu, ktorého cieľom je vzdelávať sa v oblasti bezpečného správania sa na internete. 

  Virtuálny chat     online kurz

 • MDD

  MDD

  Dnes sme prežili pekný sviatočný deň. Bianka nás prekvapila tortou. Vanesska nám priniesla mafiny, Silvia koláče. Potom nás čakala pizza a pomedzi tieto dobroty sme sa hrali. Ďakujeme rodičom, ktorí nám spestrili dnešný deň. 6.A MDD.

 • Testovanie 9takov

  Testovanie 9takov

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl

  Odôvodnenie:V nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2 sa s cieľom zníženia počtu osôb v priestoroch škôl rozširuje zrušenie externého testovania aj na externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

  rozhodnutie.pdf​​​​​​​

 • Sviatosť birmovania

  Sviatosť birmovania

  V nedeľu 30.mája naši žiaci pristúpia ku sviatosti birrmovania. Preto sa naši katechéti  rozhodli urobiť duchovnú aktivitu. Žiaci z nižších ročníkov si vylosovali jedného birmovanca a sprevádzajú ho svojou modlitbou na prijatie sviatosti birmovania a vyprosujú im plnosť darov Ducha Svätého. 

  Birmovanie je sviatosť, ktorá dovršuje krst a v ktorej dostávame dary Ducha Svätého. Kto sa v slobode rozhodne žiť ako Božie dieťa a kto požiada o Ducha Svätého prostredníctvom vkladania rúk a pomazania krizmou dostane silu svedčiť o Božej láske slovom i skutkom. Stáva sa tak plnohodnotným a zodpovedným členom Katolíckej cirkvi.

  Skôr ako tréner pošle hráča na futbalové ihrisku, položí mu ruku na rameno a udelí mu posledné pokyny. Podobne možno chápať aj birmovanie. Aj na našom pleci je položená ruka. Vstupujeme na ihrisko života.  Skrze Ducha Svätého poznávame, čo máme robiť. On nám vlieva svoju motiváciu až po končeky prstov. Jeho poslanie nám znie v ušiach. Vnímame jeho pomoc. Nechceme sklamať jeho dôveru a chceme viesť hru k víťazstvu pre neho. Stačí len chcieť a počúvať ho.

 • Šikovní deviataci v akcii

  Šikovní deviataci v akcii

  Náš pán školník so šikovnými deviatakmi urobili nové stoly na sedenie, ktoré slúžia na vyučovanie a oddychové hodiny.

 • Exteriérový fitness

  Exteriérový fitness

  V zdravom tele, zdravý duch – týmto heslom sa v poslednej dobe riadi čím ďalej, tým viac ľudí. Exteriérové fitness parky umožňujú precvičiť si všetky partie tela na čerstvom vzduchu a sú vhodné pre všetky vekové kategórie od starších detí až po seniorov. Aj v našej škole sme sa rozhodli, práve v čase pandémie, kedy nie je možné cvičiť v interiéri zriadiť takéto exteriérové  fitness. Už teraz sa tešíme zo záujmu našich žiakov, ktorí sa nevedia dočkať chvíľ „tréningu“. fitness.

 • Obraz Božieho milosrdenstva

  Obraz Božieho milosrdenstva

  Prvé sväté prijímanie je udalosť, ktorú prežívajú tretiaci veľmi intenzívne. V rámci prípravy na túto slávnosť putuje obraz Božieho milosrdenstva do rodín žiakov, aby si tak viac uvedomili prítomnosť Ježiša v ich životoch a tiež, že Božie milosrdenstvo je láska sú jedinou našou celoživotnou púťou, ktoré sú v živote veľmi dôležité a potrebné. 

 • Pexeso ako darček

  Pexeso ako darček

  Coop Jednota slávi 30 rokov. Pri príležitosti poslali všetkým žiakom darček v podobe pexesa, kde si žiaci môžu precvičovať pamäť. Coop.

 • Návšteva otca biskupa

  Návšteva otca biskupa

  Dnešný deň sme v našej škole privítali otca biskupa Mons. ThDr. ICLic. Jána Kuboša, PhD. a riaditeľa nášho Diecézneho škoslkého úradu PaedDr. Maroša Labuda. Otec biskup sa stretol so všetkými zamestnancami  školy, kde všetkých pozdravil a poprial všetko dobré. návšteva

 • Náš patrón Dominik Sávio

  Náš patrón Dominik Sávio

  Domink Sávio je patrónom našej triedy už tretí rok. V rámci prípravy na náš triedny odpust sme sa modlili deviatnik k tomuto "svätému nezbedníkovy". Počas svätej omše sme sa dozvedeli aj o bl. Imelde Lambertini, ktorá je patrónkou prvoprijímajúcich detí. Deň uplynul veľmi rýchlo v hrách a rôznych úlohách, ktoré predsa len trošku potrápili naše hlávky.   Triedny odpust.

 • RE 246

  RE 246

  Tak a tu sú výsledky  našej práce - počet vriec vyzbieraného odpadu: 

  5.A 21             5.B 16             6.A 20             6.B 90

  7.A 35             8.A 10             8.B 35             9.A 50

  Takto sme nazbierali 277 vriec odpadu. Ďakujeme p. starostovi za spoluprácu pri čistení obce, za sladkú odmenu pre všetkých žiakov a tiež pani Sahuľovej za darček (nanuky pre 7.A). Samozrejme hlavná vďaka patrí učiteľom a žiakom, ktorí priložili ruku k dielu a urobili tak prírodu krajšou a čistejšou.

  Skúsme sa zamyslieť  uvedomiť si, že takto znečisťujeme prírodu a prostredie v ktorom žijeme. V dedine máme nádoby na všetky druhy odpadu.

  Komisia pre mládež rozbehla kampaň RE 246 úroveň 2.0. O čo ide? Inšpirovaní encyklikou Laudato Sì od pápeža Františka chceme mladým priblížiť odkaz tohto dokumentu aj cez praktickú výzvu. Naším cieľom je spolu vyzbierať 246 vriec odpadu (práve toľko bodov má encyklika) a tak konkrétne prispieť k zveľadeniu nášho spoločného domova.

  Naša škokla sa rozhodla zapojiť do tejto kampane a vyčistiť obec. Týmto spôsobom sa snažíme viesť žiakov k tomu, aby dbali o svoje okolie a chránili prírodu, ktorá nás obklopuje. Kampaň trvá v čase: 1.5. – 23.5.2021. RE 246.

 • Adaptačné vzdelávanie

  Adaptačné vzdelávanie

  Naša škola sa zapojila do tejto kampane v rámci adaptačného vzdelávania. Cieľom je pomôcť žiakom čo najefektívnejšie spolupracovať v kolektíve a zároveň utužovať vzťahy medzi žiaimi. Projekt bol realizovaný so žiakmi 5.- 7. ročníka.

  Pod vedením otca Dominika Jamricha sme sa so žiakmi 2.stupňa formou hier a duchovného slovka zamýšľali nad hodnotami života.​​​​​​

 • Vyučovanie od 3.mája 2021

  Vyučovanie od 3.mája 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  od pondelka 3.5.2021  pokračuje  vyučovanie žiakov v škole prezenčnou formou. Učíme sa podľa pôvodného rozvrhu hodín. Žiaci a rodičia sa nemusia pri nástupe do školy preukazovať negatívnym testom.

  Ostáva povinnosť predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je rovnaké pre žiaka 1. aj 2. stupňa. vyhlasenie_nove.pdf​​​​​​​

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Charitatívne projekty školy

  Charitatívne projekty školy

  Vážení rodičia,

  Radi by sme vás informovali prípadne ešte raz vysvetlili význam a dôležitosť niektorých aktivít, ktoré sa zrealizovali počas pôstneho obdobia.

  Pôstne obdobie je príležitosťou obrátiť pozornosť od vlastných potrieb na potreby iných. Hoci doba, ktorú žijeme, nie je jednoduchá, Boh nás pozýva k odvahe vyjsť zo seba a ponúknuť pomoc tým, ktorí žijú v náročnejších podmienkach ako my a ukázať veľkosť nášho srdca. Každoročne sa preto zapájame do projektov „Pôstna krabička“ a  „Tehlička pre misie“.

  • Do Projektu „Pôstna krabička“ sme sa zapojili už po 10ty krát a finančné prostriedky v sume 230 € boli odoslané na pomoc krajinám Rwanda a Uganda. Informovali sme vás o tom na webovej stránke školy s konkrétnym rozpisom konkrétnych tried.
  • Projekt „Tehlička pre misie“ je tiež aktivitou, ktorá prebieha každý školský rok. Vyzbierali sme 85,65 eur, ktoré sme odoslali pre saleziánov v Jakutsku. (informovali sme na webovej stránke školy).  Tento rok sme tehličky neponúkali počas veľkej prestávky na hlavnej chodbe ako po iné roky z dôvodu minimalizovania stretávania sa detí. Každá trieda tak dostala plagát domčeka a nálepky, ktoré si deti mohli nalepiť pričom cena nálepky bola 30 centov.
  • Deti dostali vysvetlenie cez školský rozhlas zároveň pani učiteľka Bolibruchová pri rozdávaní plagátikov ešte raz vysvetlila ako sa môžu zapojiť a kam budú peniažky poslané.   O projekte Tehlička pre misie sme informovali aj prostredníctvom časopisu  Úsmev (súčasť obecných novín).

  Zapájaním sa do charitatívnych aktivít sa snažíme viesť deti k citlivosti s utrpením iných a zároveň poukazujem na to, že je treba si vážiť to všetko čo majú vďaka starostlivosti svojich rodičov. Deti sa do projektov zapájajú na báze dobrovoľnosti a sú motivované príkladom učiteľov.

   

  V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností  Vám radi odpovieme navaše otázky. Obrátiť sa môžete na triednych učiteľov ako aj vedenie školy. Môžete tak urobiť prostredníctvom aplikácie Edupage - poslať správu, alebo prostrednictvom mailovej komunikácie  či telefonicky.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla
  Sihelné 214
  029 46 Sihelné
 • 0904 12 13 14

Fotogaléria