Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, 

prosíme Vás , aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Vytlačenú a podpísanú prihlášku doneste na zápis Vášho dieťaťa. 

Bez vlastnoručného podpisu oboch zákonných zástupcov nie je prihláška právoplatná.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla
    Sihelné 214
    029 46 Sihelné
  • 0904 12 13 14

Fotogaléria