• Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

     • Máme tu marec - Mesiac knihy. Štvrtáci zo 4.B sa na výtvarnej výchove pokúsili navrhnúť obálku vlastnej knihy. Možno budú z niektorých spisovatelia. Podarila sa im? A máme aj triedny časopis. Má ho v rukách Alexandra. Bude putovať po ostatných triedach.

    • Testy - sponzorský dar
     • Testy - sponzorský dar

     • Dnes nám pán Igor Janckulík priniesol sponzorsky dar v podobe antigénových testov nového typu, ktorých odber sa vykonáva len z prednej časti nosa, nie z nosohltana. Spomínané antigénové testy majú 100% špecificitu a dosahujú senzitivitu 97,25%. Ich veľkou výhodou je, že pre vykonanie testu postačuje len výter z prednej časti nosa, nie z nosohltanu, ako pri ostatných antigénových testoch. Rovnako test je citlivý aj na možné mutácie vírusu COVID-19 a to britský, brazílsky a aj juhoafrický variant. Tieto testy sme mohli získať aj vďaka Občianskemu združeniu Nemocnica deťom a predsedníčke združenia Zuzane Čižmárikovej. 

      Nemocnica deťom o.z. dodala Oravskému záchrannému systému ako dar od spoločnosti Siemens Healthineers 3000 ks antigénových testov nového typu. Oravský záchranný systém antigénové testy rozdáva pre 27 základných škôl okresu Námestovo a pre školy v okr. Dolný Kubín, Tvrdošín.

    • Vyučovanie od 1.marca
     • Vyučovanie od 1.marca

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 1.3.2021 žiaci 1.stupňa pokračujú v prezenčnej výučbe. Žiaci 2.stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne (online).

      Upozorňujeme, že pri nástupe žiaka do školy je potrebné znova predložiť:

      1. negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní (kópiu cetifikátu prinesie žiak k nahliadnutiu triednemu učiteľovi, ak si nemáte kde kópiu certifikátu vytvoriť, môžete poslať fotku certifikátu svojmu triednemu učiteľovi),

      2. vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti vyhlasenie_o_bezinfecnosti.pdf.

       

      Čestné vyhlásenie je možné zaslať aj elektronicky po prihlásení sa na stránke školy cez rodičovské konto. Návod nájdete tu: vyhlásenie elektronicky

       

    • Zápis do 1.ročníka
     • Zápis do 1.ročníka

     • Vážení rodičia elektronickú prihlášku nájdete tu prihláška

      Zápis je povinný pre deti, ktoré do 31.augusta 2021 dovŕšilo 6 rokov.

      Ak nemáte možnosť vyplniť prihlásku elektronicky, tlačivá si buddete môcť vyzdvihnúť v CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom 8.apríla 2021 (streda) v čase medzi 9:00 - 10:00  a poslať ich poštou doporučene na adresu školy: CZŠ sv. apoštola Pavla,  Sihelné 214, 029 46 Sihelné najneskôr do 12.apríla 2021.

      Vyplnené tlačivá elektrnonicky pošlite na adresu: czssihelne@gmail.com  do 30. apríla 2021.

      Dokumenty potrebné k zápisu:

      • Prihláška resp. elektronická prihláška - môžete ju vyplniť cez Edupage  prihláška
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov
      • Prihláška do Školského klubu detí  SKD_-_prihlaska.doc​​​​​​​
    • Pôstne obdobie
     • Pôstne obdobie

     • Pôst je časom pokánia, časom, keď by sa naše skamenené srdcia mali mocou Božou stať z necitlivých vnímavými, otvorenými pre blížnych a  tak i pre samotného Boha. A tak sa už 10-ty rok zapájame do zbierky "Pôstna krabička". Jej poslaním je vytvárať príležitosti pre chudobných v krajinách subsaharskej Afriky. Ďakujeme, že pomáhate meniť životy detí k lepšiemu a podporujete ich vzdelanie, zdravie, a pravidelné stravovanie.

      Deti môžu túto zbierku podporiť finančne v škole - vložením svojho príspevku do krabičiek, sms-kou v tvare DMS medzera AFRIKA na číslo 877 a tiež pomodliť sa krížovú cestu - napríklad túto :)  Krizova_cesta_za_deti.pdf

      Najčastejším pôstnym predsavzatím detí je zriecť sa sladkosti. A tuje druhá možnosť pre obdarovanie iných. Na hlavnej chodbe je krabica, do ktorej môžete dať sladkosť, ktorú si odopriete. Na záver pôstneho obdobia týmito maškrtami potešíme deti bývajúce v Dome Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči. Už teraz vám zo srdca ďakujeme.

    • Vyučovanie po jarných prázdninách
     • Vyučovanie po jarných prázdninách

     • Milí rodičia, žiaci 1.stupňa sa budú od 22.februára 2021 vyučovať prezenčne, podmienkou je negatívny test aspoň jedného z rodičov (prosíme o fotokópiu) a vypísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Vyhlásenie si môžete vytlačiť:  ZZ__suhlas_22.2.2021.pdf alebo ho poslať elektronicky cez edupage stránku školy po prihlásení sa rodičovským kontom. 

      Žiaci 2.stupňa sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou (on-line).

    • MINIKARNEVAL 3.A
     • MINIKARNEVAL 3.A

     • Fašiangové obdobie bolo od nepamäti obdobím svadieb, zabíjačiek, plesov, zábav a karnevalov. Aj u nás v škole sme sa vždy lúčili s Fašiangami karnevalom. Hoci tento rok sa nemohli zabaviť žiaci všetkých tried spoločne, súkromný mini karneval sme si urobili sami v triede. A bolo nám fajn. MINIKARNEVAL.

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Jarné prázdniny pre Žilinský kraj sú v termíne: 15 - 19.februára 2021.

      Začiatok vyučovania po prázdninách je 22.februára 2021 (pondelok).

    • Naši prváci a ich domáce štúdium
     • Naši prváci a ich domáce štúdium

     • Počas dištančného vzdelávania sa naši najmladší žiaci zapájali do rôznych aktivít, ktoré pre nich pripravila pani učiteľka Maslaňáková. Vytvorili si karnevalové masky, menili sa na rôznych remeselníkov a vyrábali všelijaké "vecičky" podľa toho, ktoré písmenko abecedy práve trénovali. O ich šikovnosti a kreativite sa môžete viac dozvedieť v časti "Dištančné vzdelávanie" :)

     • Ktorý rozvrh platí?

     • Milí žiaci a rodičia, 

      pre zobrazenie rozvrhu, ktorý je platný od 8.februára 2021 je potrebné "prekliknúť" na základe dátumu platnosti uvedeného v zátvorke (8.2.-19.2.2021). 

    • Vyučovanie od 8.2.2021
     • Vyučovanie od 8.2.2021

     • Na základe rozhodnutie ministra školstva  bude od 8. februára 2021 vyučovanie žiakov 1.stupňa prezenčne (v škole). Žiaci 2.stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

      Podmienkou otvorenia je:

      - negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní,

      - negatívny test zamestnancov školy (nie starší ako 7 dní),

      Testovanie sa uskutoční v kultúrnom dome v sobotu od 8,00 - 18,00 hod.

      Pri nástupe žiaka je potrebné odovzdať tlačivo o bezinfekčnosti. Je možné toto vyhlásenie poslať elektronicky cez rodičovské konto. (Návod nájdete na : https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132 )

      Rodičia, ktorí sa rozhodnú dieťa nechať doma - nemajú možnosť poberať pandemickú OČR! 

    • Školy pokračujú v režime ako doteraz
     • Školy pokračujú v režime ako doteraz

     • Vážení rodičia, aj naďalej pokračujeme v dištančnom vzdelávaní žíakov

      Ak sa situácia zlepší, očakávame, na základe rozhodnutia konzília epidemiológov, návrat ďalších skupín žiakov k prezenčnému vzdelávaniu od 8. februára,“ priblížil Gröhling. 

      Rovnako dôležitou informáciou je termín jarných prázdnin. Z dôvodu zabránenia zvýšeniu mobility sa ich termín meniť nebude.

    • Prihlásenie rodičov na edupage
     • Prihlásenie rodičov na edupage

     • Vážení rodičia, 

      vzhľadom na súčasnú situáciu MŠ SR umožňuje školám zasielať zákonným zástupcom polročný výpis známok ("polročné vysvedčenie") elektronicky.

      Preto je potrebné, aby sme Vám v EduPage vytvorili tzv. rodičovské konto. Podmienkou je Vaša emailová adresa, ktorú poskytnete triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa. Ak ste tak ešte neurobili alebo ste emailovú adresu zmenili, kontaktujte, prosíme, triedneho učiteľa, aby Vám polročný výpis známok mohol byť zaslaný. Vytvorené rodičovské konto plánujeme využívať aj v budúcnosti.

      Ďakujeme za pochopenie.

       

    • Pokračuje dištančné vzdelávanie
     • Pokračuje dištančné vzdelávanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. 

    • Zmena rozvrhu
     • Zmena rozvrhu

     • Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom k tomu, že od pondelka 11. januára sa dištančne vzdelávajú žiaci 1. aj 2. stupňa, bol na stránku školy nahratý nový rozvrh

      Pre zobrazenie správneho rozvrhu je potrebné prekliknúť si namiesto STÁLY ROZVRH na DIŠTANČNE VŠETCI  a vybrať svoju triedu. 

      Počas dištančného vzdelávania je počet hodín zredukovaný podľa pokynov ministerstva školstva.

    • Návrat žiakov do školy
     • Návrat žiakov do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe rozhodnutia Ministerstva školstva sa testovanie presúva na neskôr (22 - 24.januára).

      Žiaci 1. aj 2. stupňa sa od 11.januára 2021 budú vzdelávať dištančne.

      Od 18.januára sa žiaci 1.stupňa vrátia do škol - k prezenčnej forme vyučovania. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. 2.stupeň bude aj naďalej vzdelávaný dištančne.

      Od 25.januára bude vyučovanie žiakov 1. aj 2 stupňa prebiehať prezenčnou formou vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov 2.stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

       

    • Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Milostiplné vianočné sviatky, plnosť pokoja a radosti, srdcia otvorené pre Lásku, ktorú nebo darovalo pre všetkých. Nový Rok nech je požehnaný, nech sám Boh - Emanuel je s Vami v každom dni a prináša Vám nádej a ochranu. Vyprosuje spoločenstvo CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom