• Náš patrón Dominik Sávio
     • Náš patrón Dominik Sávio

     • Domink Sávio je patrónom našej triedy už tretí rok. V rámci prípravy na náš triedny odpust sme sa modlili deviatnik k tomuto "svätému nezbedníkovy". Počas svätej omše sme sa dozvedeli aj o bl. Imelde Lambertini, ktorá je patrónkou prvoprijímajúcich detí. Deň uplynul veľmi rýchlo v hrách a rôznych úlohách, ktoré predsa len trošku potrápili naše hlávky.   Triedny odpust.

    • RE 246
     • RE 246

     • Tak a tu sú výsledky  našej práce - počet vriec vyzbieraného odpadu: 

      5.A 21             5.B 16             6.A 20             6.B 90

      7.A 35             8.A 10             8.B 35             9.A 50

      Takto sme nazbierali 277 vriec odpadu. Ďakujeme p. starostovi za spoluprácu pri čistení obce, za sladkú odmenu pre všetkých žiakov a tiež pani Sahuľovej za darček (nanuky pre 7.A). Samozrejme hlavná vďaka patrí učiteľom a žiakom, ktorí priložili ruku k dielu a urobili tak prírodu krajšou a čistejšou.

      Skúsme sa zamyslieť  uvedomiť si, že takto znečisťujeme prírodu a prostredie v ktorom žijeme. V dedine máme nádoby na všetky druhy odpadu.

      Komisia pre mládež rozbehla kampaň RE 246 úroveň 2.0. O čo ide? Inšpirovaní encyklikou Laudato Sì od pápeža Františka chceme mladým priblížiť odkaz tohto dokumentu aj cez praktickú výzvu. Naším cieľom je spolu vyzbierať 246 vriec odpadu (práve toľko bodov má encyklika) a tak konkrétne prispieť k zveľadeniu nášho spoločného domova.

      Naša škokla sa rozhodla zapojiť do tejto kampane a vyčistiť obec. Týmto spôsobom sa snažíme viesť žiakov k tomu, aby dbali o svoje okolie a chránili prírodu, ktorá nás obklopuje. Kampaň trvá v čase: 1.5. – 23.5.2021. RE 246.

    • Adaptačné vzdelávanie
     • Adaptačné vzdelávanie

     • Naša škola sa zapojila do tejto kampane v rámci adaptačného vzdelávania. Cieľom je pomôcť žiakom čo najefektívnejšie spolupracovať v kolektíve a zároveň utužovať vzťahy medzi žiaimi. Projekt bol realizovaný so žiakmi 5.- 7. ročníka.

      Pod vedením otca Dominika Jamricha sme sa so žiakmi 2.stupňa formou hier a duchovného slovka zamýšľali nad hodnotami života.​​​​​​

    • Vyučovanie od 3.mája 2021
     • Vyučovanie od 3.mája 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 3.5.2021  pokračuje  vyučovanie žiakov v škole prezenčnou formou. Učíme sa podľa pôvodného rozvrhu hodín. Žiaci a rodičia sa nemusia pri nástupe do školy preukazovať negatívnym testom.

      Ostáva povinnosť predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je rovnaké pre žiaka 1. aj 2. stupňa. vyhlasenie_nove.pdf​​​​​​​

    • Charitatívne projekty školy
     • Charitatívne projekty školy

     • Vážení rodičia,

      Radi by sme vás informovali prípadne ešte raz vysvetlili význam a dôležitosť niektorých aktivít, ktoré sa zrealizovali počas pôstneho obdobia.

      Pôstne obdobie je príležitosťou obrátiť pozornosť od vlastných potrieb na potreby iných. Hoci doba, ktorú žijeme, nie je jednoduchá, Boh nás pozýva k odvahe vyjsť zo seba a ponúknuť pomoc tým, ktorí žijú v náročnejších podmienkach ako my a ukázať veľkosť nášho srdca. Každoročne sa preto zapájame do projektov „Pôstna krabička“ a  „Tehlička pre misie“.

      • Do Projektu „Pôstna krabička“ sme sa zapojili už po 10ty krát a finančné prostriedky v sume 230 € boli odoslané na pomoc krajinám Rwanda a Uganda. Informovali sme vás o tom na webovej stránke školy s konkrétnym rozpisom konkrétnych tried.
      • Projekt „Tehlička pre misie“ je tiež aktivitou, ktorá prebieha každý školský rok. Vyzbierali sme 85,65 eur, ktoré sme odoslali pre saleziánov v Jakutsku. (informovali sme na webovej stránke školy).  Tento rok sme tehličky neponúkali počas veľkej prestávky na hlavnej chodbe ako po iné roky z dôvodu minimalizovania stretávania sa detí. Každá trieda tak dostala plagát domčeka a nálepky, ktoré si deti mohli nalepiť pričom cena nálepky bola 30 centov.
      • Deti dostali vysvetlenie cez školský rozhlas zároveň pani učiteľka Bolibruchová pri rozdávaní plagátikov ešte raz vysvetlila ako sa môžu zapojiť a kam budú peniažky poslané.   O projekte Tehlička pre misie sme informovali aj prostredníctvom časopisu  Úsmev (súčasť obecných novín).

      Zapájaním sa do charitatívnych aktivít sa snažíme viesť deti k citlivosti s utrpením iných a zároveň poukazujem na to, že je treba si vážiť to všetko čo majú vďaka starostlivosti svojich rodičov. Deti sa do projektov zapájajú na báze dobrovoľnosti a sú motivované príkladom učiteľov.

       

      V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností  Vám radi odpovieme navaše otázky. Obrátiť sa môžete na triednych učiteľov ako aj vedenie školy. Môžete tak urobiť prostredníctvom aplikácie Edupage - poslať správu, alebo prostrednictvom mailovej komunikácie  či telefonicky.

    • Návrat žiakov 5., 6. a 7. ročníka do školy
     • Návrat žiakov 5., 6. a 7. ročníka do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe regionálneho covid školského automatu od pondelka 26.4.2021 prechádza celá škola na prezenčné vyučovanie.

      Vzhľadom k tomu, že žiaci sa vracajú do školy po 6 mesiacoch, vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín. Viac času budú tráviť s triednymi učiteľmi, v škole budú 4 až 5 hodín. V tomto období  žiaci nebudú písať písomky, nebudú skúšaní a klasifikovaní.

      Upozorňujeme, že pri nástupe žiaka 2.stupňa do školy je potrebné  predložiť :

      1. negatívny test žiaka, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní,
      2. negatívny test aspoň jedného rodiča, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní,
      3. vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti cestne_vyhlasenie.pdfČestné vyhlásenie je možné zaslať aj elektronicky po prihlásení sa na stránke školy cez rodičovské konto.  Návod nájdete tu: aSc Návody (edupage.org)

      Výsledok testu ( príp. výnimka z testovania) sa preukazuje formou sms, elektronickou formou alebo iným dokladom  triednemu učiteľovi na nahliadnutie.

      Žiaci musia v interiéri školy nosiť rúško.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Minulý týždeň sa piati žiaci našej školy zúčastnili okresného kola Pytagoriády. Momentálna situácia nedovolila, aby sa všetci úspešní riešitelia školských kôl stretli na jednom mieste. A tak sa okresné kolo uskutočnilo online formou. Žiaci v presne stanovený čas zasadli k počítačom a mali 60 minút na vyriešenie príkladov.

      Úspešnými riešiteľmi okresného kola boli Františka Grobarčíková zo 4.A triedy  a Lukáš Staš z 3.B. Srdečne im blahoželáme a prajeme im, nech ich matematika a počítanie príkladov baví aj naďalej.

    • Vyučovanie od 19.apríla 2021
     • Vyučovanie od 19.apríla 2021

     • Milí žiaci, vážení rodičia, 

      na základe Metodického usmernenia Ministerstva školstva bol upravený rozvrh hodín, ktorý zohľadňuje nutnosť adaptačného vzdelávania žiakov 2.stupňa vracajúcich sa do škôl. 

       

      Kloktacie testy nebudú v škole realizované, vzhľadom k nízkemu záujmu žiakov. Prosíme Vás preto o pretestovanie žiakov v sobotu 17.apríla 2021 v prietoroch kultúrneho domu.

       

      Pri nástupe žiakov 2.stupňa je potrebné predložiť:

      1. negatívny test žiaka, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní,

      2. negatívny test aspoň jedného rodiča, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní, 

      3. vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Čestné vyhlásenie cestne_vyhlasenie.pdf je možné zaslať aj elektronicky po prihlásení sa na stránke školy cez rodičovské konto. Návod nájdete tu:  aSc návody

       

      Školský klub detí bude od 19. apríla 2021 znova otvorený

       

    • Pôstna krabička
     • Pôstna krabička

     • Ďakujeme všetkým deťom a rodičom za milodar 230 €, ktorými ste prispeli aj v rámci projektu "Pôstna krabička" pre chudobné krajiny: Uganda a Rwanda. 

      1.A 11,60€     1.B 16,05€     2.A 51,90€     2.B 11€    3.A 15,81€    3.B 15€     4.A 75,88€     4.B 25,90€

    • Pôstna aktivita
     • Pôstna aktivita

     • Počas pôstu sme sa zapojili do aktivity - Zriekni sa a obdaruj iných. Deti i učitelia tak mohli do krabice na holavnej chodbe vložiť napríklad sladkosť, ktorej sa zriekli. Tieto dobroty boli pani učiteľky zaniesť do Domu Charitas sv. Hildegardy z Bingeru - do Rabče. Balíček odovzdali p. riaditeľke Mgr. Ľudmile Valkovej Tá sa potešila a veľmi pekne poďakovala, že bude mať čo dávať do balíčkov pre deti na narodeniny alebo meniny. :) obeta.

    • Tehlička pre Jakutsko
     • Tehlička pre Jakutsko

     • Jednou z aktivít, do ktorých sme sa mali možnosť zapojiť počas pôstu, bola Tehlička. Kupovaním tehličiek sme tak mohli pomôcť saleziánom v ďalekom mrazivom Jakutsku. Podarilo sa nám vyzbierať 85,65 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Urobili dobrú vec. A najusilovnejšie triedy – 4.A, 3.B, 2.A dostali malú odmenu. tehlička.

      Srdečne vás všetkých zdravím.

      Naša pôstna s veľkonočná kampaň sa blíži k záveru. S vašou pomocou a štedrosťou sa doteraz vyzbieralo cez 60 000.- eur a dary stále ešte prichádzajú. Tiež sa opäť roznietil zápal pre našu misiu v Jakutsku, ktorý po 30 tich rokoch činnosti začínal trochu slabnúť.

      Ako poďakovanie za pomoc odslúžia saleziáni z Aldanu za dobrodincov svätú omšu, ktorej prenos si môžete pozrieť na : https://www.youtube.com/watch?v=yLIozypSrDA&ab_channel=Tehli%C4%8DkaSavio

      Okrem toho v Oratku online: https://www.facebook.com/oratkoonline/ je na nedeľu 18 apríla o 14.00 pripravený živý prenos Jakutsko-Slovenského stretnutia.

      Uputávku naň si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/UQcwyXmyPy4

      Ešte raz veľké Pán Boh zaplať a požehnaj!

    • Vyučovanie od 19. apríla 2021
     • Vyučovanie od 19. apríla 2021

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva sa žiaci 8. a 9. ročníka budú vzdelávať prezenčne.

      Podmienkou je negatívny test zákonného zástupcu aj žiaka

      ŽIaci 5. - 7. ročníka sa vzdelávajú naďalej dištančne.

      Žiaci 1. stupňa sa budú vzdelávať tak ako doteraz: prezenčne. Aj naďalej je potrebné  pri nástupe do školy (vždy v pondelok) odovzdať vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívny výsledok testu aspoň jedného zákonného zástupcu.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Aj napriek korone sa umeniu venujeme. Umenie recitácie predviedli žiaci 3.A v triednom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa každoročne koná na počesť nášho velikána P. O. Hviezdoslava. Víťazom blahoželáme.

    • Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny

      • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 31. marec 2021 (streda)
      • Termín prázdnin: 1. apríl 2021 (štvrtok) - 6. apríl  2021 (utorok)
      • Začiatok vyučovania: 7. apríl 2021 (streda)
    • Zápis žiakov do 1.ročníka
     • Zápis žiakov do 1.ročníka

     • Vážení rodičia budúcich prváčikov, 

      zápis detí do 1ročníka sa uskutoční 8.apríla 2021 o 800 v budove CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom bez pritomnosti dieťaťaK zápisu je potrebné doniesť vytlačenú prihlášku podpísanú oboma rodičmi, rodny list, občiansky preukaz a 20 eur. V prípade, že pre dieťa žiadate o odklad školskej docházdky tak aj túto žiadosť.

     • Obaly v našom prevedení

     • Zachráňme planétu Zem. Štvrtákom záleží na tom, v akom prostredí budú žiť. Na hodinách slovenského jazyka sme sa naučili, ako si vyrobiť ekologické obaly na zošity a knihy. Pracovali sme s baliacim papierom, v ktorom boli na Vianoce zabalené darčeky. Vyzývame aj ostatných žiakov, aby sa k nám pripojili a na budúci školský rok nekupovali plastové obaly, ale aby si vyrobili vlastné. Sú naozaj pekné. Žiaci si ich vyzdobili podľa vlastných predstáv. Posúďte sami.

    • Testovanie kloktaním
     • Testovanie kloktaním

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      naša škola je zradená do pilotného projektu Testovanie kloktaním. Testovanie už neznamená len mať paličku hlboko v nose, prípadne aj v hrdle, ale najnovšie je už možné dať si vzorku odobrať kloktaním.

      A práve takéto testovanie sa uskutoční na našej škole v piatok  26.3.2021 a bude pre žiakov 3 a 4. ročníka (na základe záujmu rodičov).

    • 2.stupeň - dištančné vzdelávanie pokračuje
     • 2.stupeň - dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      naša škola od pondelka 22.marca 2021 pokračuje vo vyučovaní žiakov 5-9.ročníka dištančne (online).

      Dôvodom je rozhodnutie Krízového štábu Okresného úradu a  regionálnej hygieničky, keďže situácia v našej obci je zhoršená.

      Žiaci 1.stupňa sú vzdelávaní prezenčne. Je potrebný negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dníVyhlásenie o bezinfekčnostivyhlasenie_11a.pdf​​​​​​​

      Zároveň Vás informujeme o tom, že školská jedáleň je naďalej uzavretá až do odvolania.

    • História očami detí
     • História očami detí

     • Počas dištančného vzdelávania naši žiaci predviedli svoju tvorivosť a šikovnosť pri tvorbe "diel" o významných osobnostiach. Výsledky ich práce si môžete pozrieť v časti Dejepis - projekty