• Začiatok školského roka 2021/2022
     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      zahájenie nového školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2.septembra 2021 o 9:00 v priestoroch školy. Je potrebné si priniesť prezúvky, rúško.

      Záujemcovia o stravovanie v školskej jedálni sa musia nahlásiť osobne u vedúcej školskej jedálne.

      Záujem o navštevovanie školského klubu je potrebné nahlásiť triednym učiteľom.

       

    • Záujem o kloktacie PCR testy na začiatku školského roka 2021/2022
     • Záujem o kloktacie PCR testy na začiatku školského roka 2021/2022

     • Pred začiatkom nového školského roka ponúka ministerstvo školstva jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka), ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

      Opäť sme pre Vás vytvorili anketu - kde elektronicky vyberiete vami zvolenú možnosť či máte o toto testovanie záujem do 25. augusta 2021

      Ak sa testovanie vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. Vzory týchto tlačív sú uverejnené na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

      Spôsob, akým prebieha testovanie kloktacími PCR testami, ako aj všetky potrebné informácie o kloktacích PCR testoch nájdete na webovej stránke ministerstva https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

    • Záujem o antigenové samostesty
     • Záujem o antigenové samostesty

     • Vážení rodičia, 

      Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Nahlásenie záujmu o samotesty je možné elektronicky po prihlásení sa do svojho konta od pondelka 23. autusta 2021  do 25.augusta 2021.

      V prípade, že máte s prihlásením problém, kontaktujte administrátora formou správy.