• Požehnaný čas prázdnin
     • Požehnaný čas prázdnin

     • Dnešným dňom sme ukončili ďalší školský rok, za ktorý chceme vyjadriť vďaku Pánu Bohu. Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme požehnané prežitie letných prázdnin.

    • Vyhodnotenie ankety
     • Vyhodnotenie ankety

     • Vážení rodičia,

      na základe Vášho hlasovania (viď graf) sa zmena začiatku vyučovania na čas 7:30 neuskutoční.

      V prípade, že máte záujem o iný čas začiatku vyučovania, informujte nás prostredníctvom edupage - formou správy.

    • Rozlúčka s deviatakmi
     • Rozlúčka s deviatakmi

     • S koncom školského roka sa lúčime s našimi najstaršími žiakmi, ktorým prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na stredných školách.

    • Výlet do Oravskej Lesnej
     • Výlet do Oravskej Lesnej

     • S tretiakmi sme sa na konci roka rozhodli previesť sa na vláčiku a tak sme sa vybrali na Oravskú lesnú železničku. Zároveň sme sa dozvedeli viac o lese, jeho prínose pre človeka ale aj o tom čo ho ohrozuje a ako sa správať napr. pri lesnom požiari. výlet.

    • Relikvie sv. Košických mučeníkov
     • Relikvie sv. Košických mučeníkov

     • Sv. košickí mučeníci prichádzajú medzi nás ako priatelia, aby nás povzbudili vo viere v Krista, pre ktorého sa stali mučeníkmi. Títo patróni eRka putujú do jednotlivých farností, ktoré sú v Hnutí kresťanských spoločenstiev detí zapojené. Relikvie sú jedným z pokladov, ktoré nám Cirkev ponúka. Sú obohatením našej viery a sprevádzajú človeka cestou jeho života, pretože samotní svätci boli jednými z nás, žili tu na našej zemi, mali podobné alebo tie isté ťažkosti no prekonávali ich s pohľadom upretým na Krista, za čo si vyslúžili titul Božích priateľov.  My veriaci si môžeme z nich brať príklad a tiež v úcte k nim a cez nich si vyprosovať u Boha to, po čom každý z nás túži. Prostredníctvom svätca, cez jeho príhovor si vyprosiť u Boha potrebné milosti. Je dôležité si uvedomiť, že jedine Boh uzdravuje, jedine On dáva a vypočuje, no svätí sa prihovárajú za naše modlitby. Hoci dnes je možno úcta k relikviám svätcov trošku v úzadí, predsa aj dnes si môžeme cez týchto svätcov veľmi veľa vyprosiť. Svätci sú pre nás darom, ktorý nám Boh dáva, aby sme prostredníctvom nich boli ešte viac s Ním spojení. Relikvie.

    • Anketa - zmena začiatku vyučovania
     • Anketa - zmena začiatku vyučovania

     • Milí rodičia a žiaci, 

      na základe podnetu Rady školy CZŠ sv. apoštola Pavla Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu príp. nesúhlasu s posunutím začiatku vyučovania v nasledujúcom školskom roku na 7:30 v ankete do 30.júna 2021.

       

    • Vypátrame votrelcov!
     • Vypátrame votrelcov!

     •  Žiaci 5.B sa zahrali v piatok 4.6.2021 na vedcov a spolu s budúcou pani učiteľkou Patríciou Rusnákovou a pani učiteľkou Marianou Kutliakovou boli na exkurzii po Sihelnom a hľadali invazívne druhy rastlín. Preskúmali Sihelné a našli a určili podľa aplikácie až 3 druhy týchto nebezpečných rastlín  priamo v dedine. Strávili pekné popoludnie zaujímavou aktivitou a na čerstvom  vzduchu. invazívne rastliny.

    • Ponuka na nový školský rok 2021/2022
     • Ponuka na nový školský rok 2021/2022

     • Súkromná základná umelecká škola v Bobrove ponúka pre žiakov možnosť prihlásiť sa na nasledujúce umelecké odbory vyučovanými v CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom:

      Hudobný odbor: - gitara - husle - organ - heligonka - klavír - spev

      Výtvarný odbor

      Tanečný odbor

      Literárno-dramatický odbor

      V prápade záujmu vyplňte prihlášku o štúdium eduresized_prihlaska.jpg (je k dispozícií aj v škole a žiak môže o prihlášku požiadať triedneho učiteľa).

      Prihlášku dovzdajte svojmu triednemu učtieľovi do utorka 8.júna 2021.

      Pozor!!! Dieťa nemôže navštevovať dve rôzne ZUŠ (napr. v Námestove a druhú Bobrove).

    • MDD
     • MDD

     • Dnes sme prežili pekný sviatočný deň. Bianka nás prekvapila tortou. Vanesska nám priniesla mafiny, Silvia koláče. Potom nás čakala pizza a pomedzi tieto dobroty sme sa hrali. Ďakujeme rodičom, ktorí nám spestrili dnešný deň. 6.A MDD.