• Testovanie 9takov
     • Testovanie 9takov

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl

      Odôvodnenie:V nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2 sa s cieľom zníženia počtu osôb v priestoroch škôl rozširuje zrušenie externého testovania aj na externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

      rozhodnutie.pdf​​​​​​​

    • Sviatosť birmovania
     • Sviatosť birmovania

     • V nedeľu 30.mája naši žiaci pristúpia ku sviatosti birrmovania. Preto sa naši katechéti  rozhodli urobiť duchovnú aktivitu. Žiaci z nižších ročníkov si vylosovali jedného birmovanca a sprevádzajú ho svojou modlitbou na prijatie sviatosti birmovania a vyprosujú im plnosť darov Ducha Svätého. 

      Birmovanie je sviatosť, ktorá dovršuje krst a v ktorej dostávame dary Ducha Svätého. Kto sa v slobode rozhodne žiť ako Božie dieťa a kto požiada o Ducha Svätého prostredníctvom vkladania rúk a pomazania krizmou dostane silu svedčiť o Božej láske slovom i skutkom. Stáva sa tak plnohodnotným a zodpovedným členom Katolíckej cirkvi.

      Skôr ako tréner pošle hráča na futbalové ihrisku, položí mu ruku na rameno a udelí mu posledné pokyny. Podobne možno chápať aj birmovanie. Aj na našom pleci je položená ruka. Vstupujeme na ihrisko života.  Skrze Ducha Svätého poznávame, čo máme robiť. On nám vlieva svoju motiváciu až po končeky prstov. Jeho poslanie nám znie v ušiach. Vnímame jeho pomoc. Nechceme sklamať jeho dôveru a chceme viesť hru k víťazstvu pre neho. Stačí len chcieť a počúvať ho.

    • Exteriérový fitness
     • Exteriérový fitness

     • V zdravom tele, zdravý duch – týmto heslom sa v poslednej dobe riadi čím ďalej, tým viac ľudí. Exteriérové fitness parky umožňujú precvičiť si všetky partie tela na čerstvom vzduchu a sú vhodné pre všetky vekové kategórie od starších detí až po seniorov. Aj v našej škole sme sa rozhodli, práve v čase pandémie, kedy nie je možné cvičiť v interiéri zriadiť takéto exteriérové  fitness. Už teraz sa tešíme zo záujmu našich žiakov, ktorí sa nevedia dočkať chvíľ „tréningu“. fitness.

    • Obraz Božieho milosrdenstva
     • Obraz Božieho milosrdenstva

     • Prvé sväté prijímanie je udalosť, ktorú prežívajú tretiaci veľmi intenzívne. V rámci prípravy na túto slávnosť putuje obraz Božieho milosrdenstva do rodín žiakov, aby si tak viac uvedomili prítomnosť Ježiša v ich životoch a tiež, že Božie milosrdenstvo je láska sú jedinou našou celoživotnou púťou, ktoré sú v živote veľmi dôležité a potrebné. 

    • Pexeso ako darček
     • Pexeso ako darček

     • Coop Jednota slávi 30 rokov. Pri príležitosti poslali všetkým žiakom darček v podobe pexesa, kde si žiaci môžu precvičovať pamäť. Coop.

    • Návšteva otca biskupa
     • Návšteva otca biskupa

     • Dnešný deň sme v našej škole privítali otca biskupa Mons. ThDr. ICLic. Jána Kuboša, PhD. a riaditeľa nášho Diecézneho škoslkého úradu PaedDr. Maroša Labuda. Otec biskup sa stretol so všetkými zamestnancami  školy, kde všetkých pozdravil a poprial všetko dobré. návšteva

    • Náš patrón Dominik Sávio
     • Náš patrón Dominik Sávio

     • Domink Sávio je patrónom našej triedy už tretí rok. V rámci prípravy na náš triedny odpust sme sa modlili deviatnik k tomuto "svätému nezbedníkovy". Počas svätej omše sme sa dozvedeli aj o bl. Imelde Lambertini, ktorá je patrónkou prvoprijímajúcich detí. Deň uplynul veľmi rýchlo v hrách a rôznych úlohách, ktoré predsa len trošku potrápili naše hlávky.   Triedny odpust.

    • RE 246
     • RE 246

     • Tak a tu sú výsledky  našej práce - počet vriec vyzbieraného odpadu: 

      5.A 21             5.B 16             6.A 20             6.B 90

      7.A 35             8.A 10             8.B 35             9.A 50

      Takto sme nazbierali 277 vriec odpadu. Ďakujeme p. starostovi za spoluprácu pri čistení obce, za sladkú odmenu pre všetkých žiakov a tiež pani Sahuľovej za darček (nanuky pre 7.A). Samozrejme hlavná vďaka patrí učiteľom a žiakom, ktorí priložili ruku k dielu a urobili tak prírodu krajšou a čistejšou.

      Skúsme sa zamyslieť  uvedomiť si, že takto znečisťujeme prírodu a prostredie v ktorom žijeme. V dedine máme nádoby na všetky druhy odpadu.

      Komisia pre mládež rozbehla kampaň RE 246 úroveň 2.0. O čo ide? Inšpirovaní encyklikou Laudato Sì od pápeža Františka chceme mladým priblížiť odkaz tohto dokumentu aj cez praktickú výzvu. Naším cieľom je spolu vyzbierať 246 vriec odpadu (práve toľko bodov má encyklika) a tak konkrétne prispieť k zveľadeniu nášho spoločného domova.

      Naša škokla sa rozhodla zapojiť do tejto kampane a vyčistiť obec. Týmto spôsobom sa snažíme viesť žiakov k tomu, aby dbali o svoje okolie a chránili prírodu, ktorá nás obklopuje. Kampaň trvá v čase: 1.5. – 23.5.2021. RE 246.

    • Adaptačné vzdelávanie
     • Adaptačné vzdelávanie

     • Naša škola sa zapojila do tejto kampane v rámci adaptačného vzdelávania. Cieľom je pomôcť žiakom čo najefektívnejšie spolupracovať v kolektíve a zároveň utužovať vzťahy medzi žiaimi. Projekt bol realizovaný so žiakmi 5.- 7. ročníka.

      Pod vedením otca Dominika Jamricha sme sa so žiakmi 2.stupňa formou hier a duchovného slovka zamýšľali nad hodnotami života.​​​​​​

    • Vyučovanie od 3.mája 2021
     • Vyučovanie od 3.mája 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 3.5.2021  pokračuje  vyučovanie žiakov v škole prezenčnou formou. Učíme sa podľa pôvodného rozvrhu hodín. Žiaci a rodičia sa nemusia pri nástupe do školy preukazovať negatívnym testom.

      Ostáva povinnosť predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je rovnaké pre žiaka 1. aj 2. stupňa. vyhlasenie_nove.pdf​​​​​​​