• Vyučovanie od 1.marca
     • Vyučovanie od 1.marca

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 1.3.2021 žiaci 1.stupňa pokračujú v prezenčnej výučbe. Žiaci 2.stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne (online).

      Upozorňujeme, že pri nástupe žiaka do školy je potrebné znova predložiť:

      1. negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní (kópiu cetifikátu prinesie žiak k nahliadnutiu triednemu učiteľovi, ak si nemáte kde kópiu certifikátu vytvoriť, môžete poslať fotku certifikátu svojmu triednemu učiteľovi),

      2. vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti vyhlasenie_o_bezinfecnosti.pdf.

       

      Čestné vyhlásenie je možné zaslať aj elektronicky po prihlásení sa na stránke školy cez rodičovské konto. Návod nájdete tu: vyhlásenie elektronicky

       

    • Zápis do 1.ročníka
     • Zápis do 1.ročníka

     • Vážení rodičia elektronickú prihlášku nájdete tu prihláška

      Zápis je povinný pre deti, ktoré do 31.augusta 2021 dovŕšilo 6 rokov.

      Ak nemáte možnosť vyplniť prihlásku elektronicky, tlačivá si buddete môcť vyzdvihnúť v CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom 8.apríla 2021 (streda) v čase medzi 9:00 - 10:00  a poslať ich poštou doporučene na adresu školy: CZŠ sv. apoštola Pavla,  Sihelné 214, 029 46 Sihelné najneskôr do 12.apríla 2021.

      Vyplnené tlačivá elektrnonicky pošlite na adresu: czssihelne@gmail.com  do 30. apríla 2021.

      Dokumenty potrebné k zápisu:

      • Prihláška resp. elektronická prihláška - môžete ju vyplniť cez Edupage  prihláška
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov
      • Prihláška do Školského klubu detí  SKD_-_prihlaska.doc​​​​​​​
    • Pôstne obdobie
     • Pôstne obdobie

     • Pôst je časom pokánia, časom, keď by sa naše skamenené srdcia mali mocou Božou stať z necitlivých vnímavými, otvorenými pre blížnych a  tak i pre samotného Boha. A tak sa už 10-ty rok zapájame do zbierky "Pôstna krabička". Jej poslaním je vytvárať príležitosti pre chudobných v krajinách subsaharskej Afriky. Ďakujeme, že pomáhate meniť životy detí k lepšiemu a podporujete ich vzdelanie, zdravie, a pravidelné stravovanie.

      Deti môžu túto zbierku podporiť finančne v škole - vložením svojho príspevku do krabičiek, sms-kou v tvare DMS medzera AFRIKA na číslo 877 a tiež pomodliť sa krížovú cestu - napríklad túto :)  Krizova_cesta_za_deti.pdf

      Najčastejším pôstnym predsavzatím detí je zriecť sa sladkosti. A tuje druhá možnosť pre obdarovanie iných. Na hlavnej chodbe je krabica, do ktorej môžete dať sladkosť, ktorú si odopriete. Na záver pôstneho obdobia týmito maškrtami potešíme deti bývajúce v Dome Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči. Už teraz vám zo srdca ďakujeme.

    • Vyučovanie po jarných prázdninách
     • Vyučovanie po jarných prázdninách

     • Milí rodičia, žiaci 1.stupňa sa budú od 22.februára 2021 vyučovať prezenčne, podmienkou je negatívny test aspoň jedného z rodičov (prosíme o fotokópiu) a vypísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Vyhlásenie si môžete vytlačiť:  ZZ__suhlas_22.2.2021.pdf alebo ho poslať elektronicky cez edupage stránku školy po prihlásení sa rodičovským kontom. 

      Žiaci 2.stupňa sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou (on-line).

    • MINIKARNEVAL 3.A
     • MINIKARNEVAL 3.A

     • Fašiangové obdobie bolo od nepamäti obdobím svadieb, zabíjačiek, plesov, zábav a karnevalov. Aj u nás v škole sme sa vždy lúčili s Fašiangami karnevalom. Hoci tento rok sa nemohli zabaviť žiaci všetkých tried spoločne, súkromný mini karneval sme si urobili sami v triede. A bolo nám fajn. MINIKARNEVAL.

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Jarné prázdniny pre Žilinský kraj sú v termíne: 15 - 19.februára 2021.

      Začiatok vyučovania po prázdninách je 22.februára 2021 (pondelok).

    • Naši prváci a ich domáce štúdium
     • Naši prváci a ich domáce štúdium

     • Počas dištančného vzdelávania sa naši najmladší žiaci zapájali do rôznych aktivít, ktoré pre nich pripravila pani učiteľka Maslaňáková. Vytvorili si karnevalové masky, menili sa na rôznych remeselníkov a vyrábali všelijaké "vecičky" podľa toho, ktoré písmenko abecedy práve trénovali. O ich šikovnosti a kreativite sa môžete viac dozvedieť v časti "Dištančné vzdelávanie" :)

     • Ktorý rozvrh platí?

     • Milí žiaci a rodičia, 

      pre zobrazenie rozvrhu, ktorý je platný od 8.februára 2021 je potrebné "prekliknúť" na základe dátumu platnosti uvedeného v zátvorke (8.2.-19.2.2021). 

    • Vyučovanie od 8.2.2021
     • Vyučovanie od 8.2.2021

     • Na základe rozhodnutie ministra školstva  bude od 8. februára 2021 vyučovanie žiakov 1.stupňa prezenčne (v škole). Žiaci 2.stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

      Podmienkou otvorenia je:

      - negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní,

      - negatívny test zamestnancov školy (nie starší ako 7 dní),

      Testovanie sa uskutoční v kultúrnom dome v sobotu od 8,00 - 18,00 hod.

      Pri nástupe žiaka je potrebné odovzdať tlačivo o bezinfekčnosti. Je možné toto vyhlásenie poslať elektronicky cez rodičovské konto. (Návod nájdete na : https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132 )

      Rodičia, ktorí sa rozhodnú dieťa nechať doma - nemajú možnosť poberať pandemickú OČR!