• Školy pokračujú v režime ako doteraz
     • Školy pokračujú v režime ako doteraz

     • Vážení rodičia, aj naďalej pokračujeme v dištančnom vzdelávaní žíakov

      Ak sa situácia zlepší, očakávame, na základe rozhodnutia konzília epidemiológov, návrat ďalších skupín žiakov k prezenčnému vzdelávaniu od 8. februára,“ priblížil Gröhling. 

      Rovnako dôležitou informáciou je termín jarných prázdnin. Z dôvodu zabránenia zvýšeniu mobility sa ich termín meniť nebude.

    • Prihlásenie rodičov na edupage
     • Prihlásenie rodičov na edupage

     • Vážení rodičia, 

      vzhľadom na súčasnú situáciu MŠ SR umožňuje školám zasielať zákonným zástupcom polročný výpis známok ("polročné vysvedčenie") elektronicky.

      Preto je potrebné, aby sme Vám v EduPage vytvorili tzv. rodičovské konto. Podmienkou je Vaša emailová adresa, ktorú poskytnete triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa. Ak ste tak ešte neurobili alebo ste emailovú adresu zmenili, kontaktujte, prosíme, triedneho učiteľa, aby Vám polročný výpis známok mohol byť zaslaný. Vytvorené rodičovské konto plánujeme využívať aj v budúcnosti.

      Ďakujeme za pochopenie.

       

    • Pokračuje dištančné vzdelávanie
     • Pokračuje dištančné vzdelávanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. 

    • Zmena rozvrhu
     • Zmena rozvrhu

     • Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom k tomu, že od pondelka 11. januára sa dištančne vzdelávajú žiaci 1. aj 2. stupňa, bol na stránku školy nahratý nový rozvrh

      Pre zobrazenie správneho rozvrhu je potrebné prekliknúť si namiesto STÁLY ROZVRH na DIŠTANČNE VŠETCI  a vybrať svoju triedu. 

      Počas dištančného vzdelávania je počet hodín zredukovaný podľa pokynov ministerstva školstva.

    • Návrat žiakov do školy
     • Návrat žiakov do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe rozhodnutia Ministerstva školstva sa testovanie presúva na neskôr (22 - 24.januára).

      Žiaci 1. aj 2. stupňa sa od 11.januára 2021 budú vzdelávať dištančne.

      Od 18.januára sa žiaci 1.stupňa vrátia do škol - k prezenčnej forme vyučovania. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. 2.stupeň bude aj naďalej vzdelávaný dištančne.

      Od 25.januára bude vyučovanie žiakov 1. aj 2 stupňa prebiehať prezenčnou formou vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov 2.stupňa základnej školy a zamestnancov školy.