• Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Milostiplné vianočné sviatky, plnosť pokoja a radosti, srdcia otvorené pre Lásku, ktorú nebo darovalo pre všetkých. Nový Rok nech je požehnaný, nech sám Boh - Emanuel je s Vami v každom dni a prináša Vám nádej a ochranu. Vyprosuje spoločenstvo CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom

    • Informácie k nástupu žiakov 2.stupňa
     • Informácie k nástupu žiakov 2.stupňa

     • Vážení rodičia, 

      z výsledkov dotazníkového prieskumu vyplýva, že máte prednostný záujem o prezenčné vzdelávanie žiakov s povinnosťou testovania žiaka a jedného z rodičov.

      Testovanie sa bude konať v piatok 8.januára 2021 v  priestoroch telocvične.

      V prípade zmien, budeme informácie zverejňovať na web stránke školy.

      Časový harmonogram testovania:

      zamestnanci školy 1130 – 1200     

      5.A 1200 – 1230

      5.B 1230 – 1300

      6.A 1300 – 1330

      6.B 1330 – 1400

      7.A  1400 – 1430

      8.A 1430 – 1500

      8.B 1500 – 1530

      9.A 1530 – 1600

    • Vianočný koncert
     • Vianočný koncert

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      keďže tento rok nebolo možné počas adventného obdobia prežiť spoločné chvíle pri vianočnom koncerte, ponúkame vám možnosť spríjemniť si čas vypočutím vianočného koncertu online: 

      https://vimeo.com/491800056/ef81d61ffa 

      Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok a veľa milosti do Nového roka 2021. nech sám Boh zostúpi do Vaších sŕdc a naplní Vás pokojom a láskou. 

    • Rok sv. Jozefa
     • Rok sv. Jozefa

     • Milí žiaci, prvou aktivitou vrámci Roka sv. Jozefa  je napísanie listu svätému Jozefovi, ktorý môžete poslať na mailovú adresu czssihelne@gmail.com Svätý Jozef vynikal vlastnosťami správneho muža a je nám príkladom dobrého života. Svätý Jozef, oroduj za nás.

    • Rok sv. Jozefa
     • Rok sv. Jozefa

     • Pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.

      Na prehĺbenie vzťahu k tomuto svätcovi budeme aj v našej škole organizovať rôzne aktivity. Tou provu je počas Vianoc napísať sv. Jozefovi list.  sv. Jozef 

      „Všetci veriaci tak budú mať možnosť usilovať sa prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov, aby za pomoci sv. Jozefa, hlavy nebeskej rodiny z Nazareta, nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých ľudských a sociálnych súžení, ktoré dnes postihujú súčasný svet.“

      Úplné odpustky sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom.

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školsta a na vývoj epidemiologickej situácie sa VIANOČNÉ PRÁZNINY uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

    • Betlehemy Babej hory 2020
     • Betlehemy Babej hory 2020

     • Aj tento rok sa môžete zapojiť do súťaže Betlehemy Babej hory. Betlehemy sú prirodzenou symbolikou Vianoc, ktoré sú už za dverami, preto využime našu fantáziu a vytvorme si vlastný betlehem, ktorý nám bude pripomínať toto krásne obdobie. Bižšie informácie sú zverejnené na https://www.zubrohlava.eu/udalosti/aktuality/betlehemy-babej-hory-2020-511sk.html betlehemy 

    • Vyučovanie žiakov 5-9.ročníka
     • Vyučovanie žiakov 5-9.ročníka

     • Vyučovanie žiakov 5-9.ročníka pokračuje do Vianoc DIŠTANČNOU FORMOU (z dôvodu nízkeho záujmu o testovanie). Po vianočných prázdninách bude vyučovanie prebiehať prezenčne v škole a prestestovanie sa uskutoční pdľa pokynov  ministerstva školstva. 

    • Triedny odpust
     • Triedny odpust

     • Svätý Martin je patrónom 4.A triedy a tak sme si pri príležitosti sviatku tohoto svätca pripomenuli jeho život. Porozprávali sme sa o tom aké je dôležité byť obetavým a spolupracovať na budovaní dobra vo svete. triedny odpust 

    • sv. Mikuláš
     • sv. Mikuláš

     • Ktoré dieťa by sa nepotešilo sladkej pochúťke? A tak ako svätý Mikuláš sľúbil, zavítal aj do našej školy. Nezbaudol však ani na "veľkých" žiakov, ktorí sa  učeniu venujú doma a tak sa ich rozhodol navštíviť so svojim anjelskými pomocníčkami. sv. Mikuláš 

    • Sv. Mikuláš príde aj tento rok
     • Sv. Mikuláš príde aj tento rok

     • Milí žiaci 5-9.ročníka, blíži sa sviatok svätého Mikuláša, ktorý je známy svojou štedrosťou a vynaliezavosťou. Tento rok vás navštívi u vás doma, aby vás potešil nejakou maškrtou. Rozhodol sa, že tak urobí v piatok :)

    • Advent
     • Advent

     • Advent  je pre nás časom prípravy na príchod Ježiška. Tento rok sme vytvorili adventný kalendár v podobe schodov, po ktorých k nám  bude schádzať malý Ježiško. Ježiškovu cestu k nám môžeme vydláždiť dobrými skutkami a sebazapreniami.

      Na naše dobré skutky bude pripravená škatuľka pri Ježiškových jasličkách. Usilujme sa ju naplniť až po okraj a pripravme si naše srdcia na túto návštevu čo najlepšie.

      Advent