• odpust
     • odpust

     • Páter Pio je patrónom 6. A. Slávili sme triedny odpust. Začali sme Korunkou Božieho milosrdenstva v kaplnke. Potom sme si pripomenuli ťažký život Pátra Pia animovaným filmom. Nakoniec nás čakala opekačka blízko lesíka. Bol to super deň. Páter Pio oroduj za nás. odpust

    • Usmernenia Ministerstva školstva k dochádzke žiakov
     • Usmernenia Ministerstva školstva k dochádzke žiakov

     • Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov - teda ak žiak chýba na vyučovaní v pondelok alebo v piatok) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx). 

      Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú (z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

    • Voľba Rady školy
     • Voľba Rady školy

     • Vážení rodičia,

      tento rok sa končí volebné obdobie Rady školy. Kvôli epidemiologicým opatrenim je ZRPŠ zrušené. Je vak potrebné zvoliť spomedzi Vás nových štyroch zástupcov.

      V pondelok (21.9.2020) teda donesie domov najstaršie dieťa z rodiny hlasovací lístok. Na ten napíšte mená štyroch rodičov, ktorých navrhujete, aby nasledujúce obdobie pracovali v Rade školy. Lístky v zalepenej obálke pošlite do školy. 

    • Ponuka krúžkov na šk. rok 2020/2021
     • Ponuka krúžkov na šk. rok 2020/2021

     • Žurnalista         Mgr. Jana Kutláková

      Lezecký            Mgr. Viera Bolibruchová

      Zdravotnícky    Ing. Mariana Kutliaková

      Divadielko        Mgr. Ľubomíra Nováková

      Biblický            Mgr. Miroslav Tarčák

      Slniečko           Mgr. Marcela Fernezová

      Športovo-gymnastický       Mgr. Iveta Kakačková

      Halový futbal (5-9.ročník)    Mgr. Martin Fider

      Futbalový (1-4.ročník)          Mgr. Miroslav Tarčák

      Dramatizované čítanie pre 3.roč    Mgr. Oľga Hajdučáková

      Sihelček           Mgr. Katarína Maslaňáková, Mgr. Dana Masničáková

    • Voľné pracovné miesta
     • Voľné pracovné miesta

     •  

      Pre školský rok 2020/2021 prijmemešpeciálneho pedagóga

      Podmienky pre prijatie:

      špeciálny pedagóg - ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa so zameraním na špeciálnu pedagogiku a 5-ročnou praxou.