• Letný anglický tábor
     • Letný anglický tábor

     • Milí rodičia, 

      počas prázdnin majú deti možnosť zúčastniť sa tábora, ktorý organizuje OZ V.I.A.C.

      Letný anglický tábor s anglicky-hovoriacimi lektormi je určený pre pre deti od 6 do 12 rokov, prioritne pre tie, ktoré majú problém s angličtinou. Chceme im pomôcť s cudzím jazykom a tiež ich budeme celý tábor viesť v duchu lásky k prírode a tolerancii voči všetkým ľuďom. 

      program.pdf

      plagat.jpg​​​​​​​

    • Informácie k nástupu do školy
     • Informácie k nástupu do školy

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 22.júna prosíme všetkých žiakov o prinesenie učebníc

      Je potrebné priniesť  podpísané vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa. 

      V tento deň bude prebiehať aj fotenie triednych kolektívov. Cena fototgrafie je 2,20€, ktoré treba priniesť tiež v pondelok. 

      priloha(1).pdf​​​​​​​

    • Nástup do školy pre všetkých žiakov
     • Nástup do školy pre všetkých žiakov

     • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva bude od 22.júna 2020 prebiehať vyučovanie pre všetkých žiakov základnej školy. Dochádzka žiakov v tomto období je dobrorovoľnáProsíme však všetkých žakov, aby v pondelok 22.júna prišli do školy z dôvodu odovzdania učebníc, prípadne kníh zapožičaných zo školskej knižnice. 

      Prosíme Vás o čo najskoršie nahlásenie záujmu  o nástup do školy, pričom je potrebné vyjadriť aj záujem o stravovanie žiakov v školskej jedálni. Rodičia žiakov, ktorí sa pred mimoriadnou situáciou stravovali v jedálni ale počas júna o stravovanie nemajú záujem, sú povinní žiakov odhlásiť.

      Žiakov prosíme o nosenie prezúvok

       

    • Informácie pre rodičov žiakov 1 - 5.ročníka
     • Informácie pre rodičov žiakov 1 - 5.ročníka

     • Nástup nových žiakov na vyučovanie:

      žiaci, ktorí majú ešte dodatočne záujem o vyučovanie v škole sa môžu prihlásiť u svojich triednych učiteľov. Podmienkou je, že nástup je možný vždy od pondelka nasledujúceho týždňa (nie uprostred týždňa) vzhľadom k tomu, že už sú vytvorené skupiny detí.

      Chýbanie žiakov:

      dieťa na vyučovaní môže chýbať z akéhokoľvek dôvodu. Ak však chýba 3 dni a viac, je potrebné opätovné odovzdanie vyhlásenia o tom, že nemá príznaky ochorenia.

      Ak sa rodičia vracajú zo zahraničia, ich dieťa zostáva v domácej karanténe.