• Domáce úlohy
     • Domáce úlohy

     • Milí rodičia, 

      pre vypracovanie zadaných domácich úloh je potrebné sa prihlásiť na stránku školy. V prípade, že sa vám stratilo heslo pre prihlásenie vášho dieťaťa, kontaktujte Ing. Jarmilu Jarošovú prostredníctvom emailu: jarka.jarosova@gmail.com alebo na tel. čísle 0911 325 127.

      :) dochádza k nesprávnemu posielaniu domácich úloh pani učiteľkám Kutlákovej a Kutliakovej:

      Mgr. Jana Kutláková učí slovenský jazyk

      Ing. Mariana Kutliaková učí biologiu a prírodovedu. (kontakt: mariana.kutliakova@gmail.com, tel: 0908 906 585)

    • Zápis žiakov do 1. ročníka
     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • Milí rodičia,

      zápis žiakov do 1.ročníka sa uskutoční elektronicky: Rodičia, ktorí ešte neodoslali elektronickú prihlášku, tak môžu urobiť do konca apríla.

    • Opatrenia ministerstva školstva
     • Opatrenia ministerstva školstva

     • Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy ostanú zatvorené až do odvolania,

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka.

      Neprebrané učivo  presunieme ho do ďalšieho ročníka.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

      Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

      Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
      Zároveň vyzval rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

    • Modlitba za Jakuba
     • Modlitba za Jakuba

     • Modlime sa za nášho bývalého žiaka Jakuba, nech mu je Pán milosrdný a nech ho privedie do svojho náručia. Spojme sa v modlitbe a prosme Všemohúceho Boha za jeho dušu.

    • Našli sa najrýchlejší čitatelia
     • Našli sa najrýchlejší čitatelia

     • Druhý marcový týždeň dievčatá zo 7. A hľadali  v školskej knižnici najrýchlejšieho čitateľa z 1.-5. ročníka. Súťaž sa im ju podarilo ukončiť a našli týchto najrýchlejších čitateľov: 1. roč.- Kristínka Maslaňáková, 2. roč.- Nicolas Vonšák, 3. roč. - Tatiana Kolčáková, 4. roč.- Sofia Rusnáková, 5. roč.- Róbert Romaňák. Víťazom blahoželáme! čitateľ

    • Maňušky
     • Maňušky

     • Žiaci 5.B na hodinách literatúry takto nápadito dozdobili - zrecyklovali staré ponožky a vytvorili z nich maňušky, s ktorými si zahrali divadielko. Zopakovali si tak učivo o rozprávke, o dramatickom umení. Pri ich výrobe uplatnili svoju fantáziu a cibrili svoje manuálne zručnosti. Práve tie mnohým deťom chýbajú. Navliecť niť do ihly, prišiť gombík, vyšiť niečo, robí dnešným deťom veľký problém. Skúsme im preto počas týchto dní  s tým pomôcť. Zrecyklujme staré ponožky, nepotrebnú galantériu a vytvorme si postavičky, ktoré nám pomôžu zahnať nudu, zopakovať učivo, rozviť zručnosti, zabaviť sa.

       Maňušky

    • Ponuka na domáce učenie sa
     • Ponuka na domáce učenie sa

     • Milí rodičia, 

      počas týchto dní ponúkame deťom možnosť precvičiť si učivo interaktívnymi úlohami na portáli Alfbook zadarmo. Po prihlásení sa prostredníctvom odkazu: https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk  zadajtte kód: ucimesadoma . Následne si vyberiete ročník, predmet, tému... a deti môžu pracovať :)

      Prajeme veľa radosti a úspechov pri štúdiu.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Aj tento rok sme hľadali šikovných recitátorov a zorganizovali školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Víťažom gratulujeme. HK

    • Usmernenie k uzavretiu školy
     • Usmernenie k uzavretiu školy

     • Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy oznamujeme žiakom našej školy a ich rodičom.

      Na základe rozhodnutia krízového štábu sa

      od pondelka 16. 3. 2020 do nedele 29. 3. 2020

      prerušuje vyučovanie v našej škole.

      V tomto období budú uzavreté všetky prevádzky našej školy: základná škola, školský klub detí, školská jedáleň, telocvičňa. Uzatvára sa telocvičňa pre verejnosť.

      V tomto období sa rušia všetky bežné aktivity, ktoré v telocvični prebiehajú počas pracovných dní aj víkendov. Zároveň vyzývame všetkých rodičov, aby počas najbližších 14 dní obmedzili vzájomné stretávanie sa detí, čím by sa predišlo šíreniu koronavírusu. Tiež vyzývame všetkých, aby dodržiavali hygienické a zdravotné odporúčania, ktoré sú súčasťou usmernenia ministerstva školstva. Usmernenie ministerstva školstva si zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz USMERNENIE MŠSR Č. 3. V prípade, že sa v súvislosti s danou situáciou objavia nové okolnosti, budeme ich zverejňovať na internetovej stránke školy, preto Vás prosíme, aby ste našu stránku priebežne sledovali.

      Je to nezvyčajná situácia, preto vás vyzývame, aby ste vo vzdelávaní pokračovali aj doma a to predovšetkým opakovaním prebratého učiva. Zdokonaľovali si svoju čitateľskú gramotnosť čítaním kníh a držali sa usmernení jednotlivých učiteľov.

    • Recyklohry
     • Recyklohry

     • SMS – súťaž

      Milí žiaci, rodičia a učitelia !  Opäť máme na našej škole súťaž SMS - Starý Mobil Sem. Je potrebné zbierať staré nefunkčné mobily a môžete vyhrať nový tablet alebo jednu zo 140 vylosovaných cien. Súťaž trvá do konca apríla 2020. Recykláciou mobilov chránime našu planétu .

       recyklohry

    • Uzavretie škôl
     • Uzavretie škôl

     • Školy a školské zariadenia budú od pondelka 16.3. na minimálne 14 dní uzatvorené.

      Čítajte viac: https://mynovohrad.sme.sk/c/22356886/skoly-a-skolske-zariadenia-zatvoria-na-14-dni.html

    • Hľadá sa najrýchlejší čitateľ
     • Hľadá sa najrýchlejší čitateľ

     • Tento týždeň prebieha počas veľkej prestávky súťaž prostredníctvom ktorej hľadáme najrýchlejšieho čitateľa. V stredu tak pozývame tretiakov, vo štvrtok štvrtákov a v piatok uzavrieme súťaž s piatakmi. Tešíme sa na vás. :) knižnica 

    • Aktivity v Roku Božieho Slova
     • Aktivity v Roku Božieho Slova

     • Poklad Svätého Písma objavujeme so žiakmi počas prestávok. Každý, kto má chuť, môže prispieť svojim prepisovaním do kroniky, alebo si vypočuť žalm v školskej kaplnke. SP