• Koncoročné poďakovanie
     • Koncoročné poďakovanie

     • Posledný školský deň roka 2019 sme zakončili ďakovnou adoráciou za všetky dobrodenia, ktorými nás Pán Boh požehnal. Kostolom sa  rozliehali slová vďaky, chvály ale aj prosieb a odprosenia.

      Požehnané sviatky a hojnosť milosti prajeme všetkým. Nech sa malý Ježiš narodí v našich srdciach.  adorácia

    • Čítanie v knižnici
     • Čítanie v knižnici

     • Dievčatá zo 7.A si pre našich žiakov pripravili dramatizované čítanie rozprávky o Smelom Zajkovi. Ich snahu malí poslucháči odmenili veľkým potleskom. Ten dievčatá povzbudil natoľko, že už teraz pripravujú ďalšiu rozprávku Ako sa dostal Zajko do služby. čítanie v knižnici

    • Duchovná obnova
     • Duchovná obnova

     • Dnešný deň bol špeciálny pre našich siedmakov, ktorí strávili deň u saleziánov Don Bosca v Námestove. Duchovná obnova s don Jozefom a bláznenie sa, robia dnešný deň naozaj výnimočným.  DO

    • Lakomstvo a štedrosť
     • Lakomstvo a štedrosť

     • Čím je naplnené tvoje srdce? Do srdca naplneného sebou, sa už nik a nič nezmestí. Určite si pamätáte príbeh o pavučinke, ktorá bola nádejou na cestu do neba. beseda

    • Bábkové divadlo
     • Bábkové divadlo

     • 5.december strávili naši tretiaci a štvrtáci v Bábkovom divadle v Žiline. Videli sme Najkrajšiu rozprávku o Červenej čiapočke a vianočnú Žilinu. Bolo nám super. divadlo

    • Sv. Mikuláš
     • Sv. Mikuláš

     • Dnešný sviatok patrí k najobľúbenejším sviatkom roka, kedy dobré deti dostávajú maškrty. Plní očakávania sa žiaci prvého stupňa stretli v telocvični, kde očakávali príchod sv. Mikuláša. Žiaci 9.ročníka si vyskúšali pečenie vianočných oplátok. sv. Mikuláš