• Beseda - 7 hlavných hriechov
     • Beseda - 7 hlavných hriechov

     • Opakom pýchy je pokora. Don Jozef počas besedy upriamil našu pozornosť na to, že Boh sa pyšným protiví. Uvedomilie sme si, že človek je ako šálka, ak je otočený hore dnom, nemôže sa naplniť a jeho srdce je tvrdé ako skala.Pýcha, pokora 

    • Krivá
     • Krivá

     • Aj tento rok sme navštívili rodisko sestry Zdenky Schelingovej - Krivú. Sestra Zdenka je pre nás vzorom v odvahe a trpezlivom znášaní bolesti.  Krivá 

    • Deň chleba
     • Deň chleba

     • Dnešný deň rozvoniavala celá škola krásnou vôňou čerstvo upečeného domáceho chleba. Čerstvý peceň voňavého chleba a plná soľnička, to sú veci, s ktorými vítame v našej krajine každú vzácnu návštevu. Ponúknuť vzácnu návštevu chlebom a soľou je pradávny zvyk, ktorým si uctievame príchodzieho. Tento slovanský zvyk pochádza z obdobia Veľkomoravskej ríše. 

      deň chleba 

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • Radosť z vody si naši žiaci vychutnávalí v Mestskej plavárni v Tvrdošíne. Kvalifikovaní plaveckí inštruktori žiakov rozdelili do skupín a oboznámili ich s jednotlivými plaveckými štýlmi. Učitelia a inštruktori sa tešili z pokrokov detí a z bezpečného priebehu kurzu. Plavecký výcvik však nebol iba o plávaní, hraní a súťažení, ale aj o zábave, nezabudnuteľných zážitkoch, smiechu a neposlednom rade o upevnení nášho žiackeho kolektívu.  plavecky 

    • Beseda so s. Juditou
     • Beseda so s. Juditou

     • Navštívila nás sestra Judita Masničáková, ktorá porozprávala žiakom svoju životnú cestu k povolaniu ku sestričkám premonštrátkam. Priblížila im svoju rehoľu a tiež životopis sv. Norberta - zakladateľa rehole. Sestra Judita momentálne pôsobí vo Vrbovom. Nájsť svoje povolanie a žiť ho je nakrajšia cesta k svätosti s. Judita 

     • Testovanie 5 2019

     • Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5 2019 sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
      Čas riešenia testov: 60 minút - matematika, 60 minút - vyučovací jazyk

      Počet úloh: 30 úloh - matematika, 30 úloh - vyučovací jazyk

      Viac informácií: v sekcii Výchovný poradca - Testovanie 5

    • Projekt Záložka do knihy spája školy
     • Projekt Záložka do knihy spája školy

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy. Spolu vyrobili 120 záložiek a poslali ich kamarátom do Šiah, partnerskej ZŠ L. Balleka, ktorá nám bola pridelená.  záložky 

    • Žurnalistky v MY ORAVA
     • Žurnalistky v MY ORAVA

     • 5. novembra navštívili žiačky Žurnalistického krúžku Redakciu novín MY Orava v Tvrdošíne. Šéfredaktorka Lýdia Vojtaššáková ich do redakcie pozvala ešte v minulom školskom roku pri preberaní ocenenia za najlepší školský časopis Oravy. Dievčatá sa od nej dozvedeli, ako sa vyvíjala tlač novín a časopisov v minulosti. Zamerala sa na vývin našich regionálnych novín MY Orava. Mladým žurnalistkám na záver popriala veľa nápadov a chuti do písania a veľa čitateľov.   exkurzia žurnalistov 

    • Púť do Zákamenného
     • Púť do Zákamenného

     • Žiaci 5. ročníka každoročne putujú do Zakamenného - rodiska  biskupa Jána Vojtaššáka. Náš duchovný otec tu odslúžil svätú omšu po ktorej sme navštívii hrob otca biskupa Jána. "Srdce Ježišovo je tá posledná istá kotva, ktorú nám i Cirkev svätá na búrlivom mori tohto každodenného života podáva.“ (z myšlienok biskupa Jána)

      exkurzia