• Triedny odpust
     • Triedny odpust

     • Triedny odpust 5.A,u saleziánov v Námestove. Pekný deň so sv. spoveďou, sv omšou, hrami, pizzou a preliezkami pri Oravskej priehrade. Odporúčame všetkým. odpust 5.A 

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     •  

      26.september je európskym dnom jazykov. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť štúdia jazykov a tiež podporiť jazykovú i kultúrnu rozmanitosť v rámci Európy.

      Našim žiakom ho počas prestávok pripomínali piesne v rôznych jazykoch. Na vyučovaní starší žiaci pracovali na budúcej podobe loga EDJ 2020, kým ostatní robili aktivity tykajúce sa rôznych európskych jazykov (naučili sa poďakovať, privítať hosti, dozvedeli sa, že najdlhšie slovo na svete ma 183 písmen, ...) den jazykov 

    • Deň mlieka
     • Deň mlieka

     • Pri príležitosti Dňa mlieka sme sa obliekli do bieleho oblečenia. Pani učiteľky si pre nás pripravili súťaž o mliečnu odmenu a rôzne aktivity. Potešil nás aj sponzorský darček od COOP Jednota, v podobe maškrtníčka pre každého žiaka. Za čo veľmi pekne ďakujeme.

      Deň mlieka 

    • Burza stredných škôl
     • Burza stredných škôl

     • Žiaci a rodičia žiakov 9. ročníka majú možnosť zorientovať sa v ponuke odborov stredných škôl na Burze SŠ v Námestove 2. októbra 2019.

    • Didaktické hry
     • Didaktické hry

     • Krásne piatkové počasie bolo ako stvorené pre didaktické hry (1.stupeň), kde učitelia žiakom sprostredkovali témy: riešenie mimoriadnych situácií, zdravotná príprava, podanie prvej pomoci, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, výchova k bezpečnému správaniu, dopravná výchova, civilná ochrana. Témy žiakov zaujali a aktívne sa zapájali do rôznych úloh, spontánne reagovali a pohotovo odpovedali na položené otázky. Didaktické hry 

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • Účelové cvičenie (2.stupeň) pozostávalo z dvoch častí. Prvá časť bola teoretická, kde žiaci ukázali svoje vedomosti a zručnosti pri riešení tém: riešenie mimoriadnych situácií, zdravotná príprava, podanie prvej pomoci, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, výchova k bezpečnému správaniu, dopravná výchova, civilná ochrana. Druhá časť bola praktická. Na vytvorených stanovištiach plnili žiaci úlohy, ktorými dokázali, že okrem teórie, ovládajú aj prax. branne 

     • Ponuka krúžkov na šk. rok 2019/20

     • Fernezová   Slniečko (1.roč, 2.roč)

      Strišková    Konverzácia v anglickom jazyku

      Bolibruchová   Lezecký

      Kutláková        Žurnalista

      Kutláková       Tvorivé písanie

      Hajdučáková    Cvičenia zo Sj pre 9.roč

      Masničáková, Maslaňáková     Sihelček

      Nováková     Divadelný

      Chudjáková    Chemický

      Pitáková    Dejepisný

      Kutliaková     Zdravotný

      Fider     Spevácky

      Fider    Halový futbal

      Kakačková    Gymnastický