Navigácia

Školský klub detí

Základné informácie

Vychovávateľka: Mgr. Silvia Jevošová

Školský klub prevádzkuje 1 oddelenie.

Za domácu prípravu na vyučovanie zodpovedá rodič !

Vychovávateľ v ŠKD je povinný poskytnúť priestor na vypracovanie písomných domácich úloh, prípadne poradiť a precvičovať učivo formou didaktických hier, kvízov, súťaží,...

Príspevok zákonného zástupcu za pobyt žiaka v ŠKD je 5€ mesačne, ktorý je potrebné uhradiť vždy do 10. v danom mesiaci priamo v ŠKD.

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla
    Sihelné 214
    029 46 Sihelné
  • 0904 12 13 14

Fotogaléria