Navigácia

Dokumenty školy

Školský vzdelávací program

Nový školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní z 22. mája 2008 nanovo definuje školskú sústavu na Slovensku a zasadzuje náš vzdelávací systém do európskeho rámca. Zavádza štátny vzdelávací program, aktualizovaný na www.statpedu.sk záväzný pre všetky školy, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách a súčasne im dáva možnosť vytvárať si na jeho základe vlastné školské vzdelávacie programy.

Školský vzdelávací program je k nahliadnutiu u riaditeľky školy PaedDr. ThLic. Margity Borovej.

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla
    Sihelné 214
    029 46 Sihelné
  • 0904 12 13 14

Fotogaléria