Navigácia

Organizácia šk. roka

Školský rok 2019/2020

September 2019

Začiatok vyučovania

Účelové cvičenie a Didaktické hry

Plenárne ZRPŠ

Exkurzia na Spišskú Kapitulu

 

Október

Zber papiera   

Plavecký výcvik

Milión detí sa modlí ruženec

Misijný jarmok

Jesenné prázdniny

 

November

Jesenné prázdniny      

Deň otvorených dverí

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

Príprava adventných vencov

 

December

Svätý Mikuláš

Vianočné dielne

Výstava betlehemov

Vianočná akadémia

Vianočné prázdniny

 

Január

Vianočné prázdniny

Kolede – požehnanie priestorov školy

Lyžiarsky výcvik

Pasovanie za prvákov

Odpust – obrátenie sv. Pavla

 

Február

Polročné prázdniny

Biblický karneval

 

Marec

Jarné prázdniny

 

Apríl

Celoslovenské tetovanie žiakov 9.ročníka

Duchovné cvičenia pedagógov

Veľkonočné prázdniny

Deň Zeme, zber železa

 

Máj

Stavanie mája

Deň matiek

 

Jún

Medzinárodný deň detí

Škola v prírode

Koncert

Účelové cvičenie a Didaktické hry

Koncoročná akadémia – sv. Pavol

Ďakovná svätá omša, ukončenie šk. roka

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla
    Sihelné 214
    029 46 Sihelné
  • 0904 12 13 14

Fotogaléria