Navigácia

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie o identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby.

ZODPOVEDNÁ OSOBA: Konferencia biskupov Slovenska

Názov: Konferencia biskupov Slovenska

telefón: 0259206501
email: dpo@kbs.sk
IČO: 00684325
Ulica: Kapitulská 11
PSČ: 81499
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský kraj,BL
Právna forma: Cirkevná organizácia
Typ: Prevádzkovateľ

Názov prevádzkovateľa/sprostredkovateľa: Cirkevná základná škola sv.
apoštola Pavla
IČO: 37813421
Ulica: Sihelné 214
PSČ: 02946
Mesto: Sihelné
Kraj: Žilinský kraj,ZI
Právna forma: Iná organizácia verejnej správy

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla
    Sihelné 214
    029 46 Sihelné
  • 0904 12 13 14

Fotogaléria