• Novinky

    • Antigénové samotesty
     • Antigénové samotesty

      Vážení rodičia,

      prosíme rodičov, ktorí majú dodatočný záujem o antigénové samotesty, aby svoj záujem nahlásili triednym učiteľom.

      Zároveň prosíme rodičov, ktorí o samotesty prejavili záujem v 1. kole a zmenili názor, aby informovali triednych učiteľov o tom, že ďalšie testy si už neprevezmú.

    • Oznam pre rodičov stravujúcich sa detí
     • Oznam pre rodičov stravujúcich sa detí

      Vážení rodičia, prosím Vás, aby ste si svoje deti odhlasovali z obedov.

      Od kedy - do kedy bude vaše dieťa doma (počas choroby alebo na dištančnom vyučovaní).

      Telefónne číslo: 0948 400 731

      Internetom: www.strava.cz

      Osobne v školskej jedálni.

      Za neodobratú alebo včas neodhlálenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

    • Dištančné vzdelávanie 5.A
     • Dištančné vzdelávanie 5.A

      Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva sa žiaci 5.A triedy budú vzdelávať dištančne do 20.septembra. Nástup do školy na prezenčnú výučbu je v utorok 21.septembra 2021.

      Prípadné zmeny Vám budú oznámené elektronicky.

    • Dištančné vzdelávanie 9.A triedy
     • Dištančné vzdelávanie 9.A triedy

      Vzhľadom k pozitívnemu výsledku testu na Covid 19 u žiaka 9.A triedy prechádza od 16.septembra na dištančnú výučbu aj trieda 9.A. Žiaci budú vzdelávaní podľa bežného rozvrhu, pričom sú POVINNÍ zúčastňovať sa online výučby.

      Odporúčame rodičom žiakov otestovať deti predovšetkým zo 7.A, 7.B a 9.A triedy.

    • Informácie k samotestom (pozitivite) a vyhláseniu o bezpríznakovosti
     • Informácie k samotestom (pozitivite) a vyhláseniu o bezpríznakovosti

      V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

      2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

      3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

  • Zvonenia

   Piatok 24. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje